Socijalna povijest ideja

Naziv
Socijalna povijest ideja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51315
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet studentima treba omogućiti usvajanje odgovarajućih znanja, metoda i vještina za samostalno razumijevanje pretpostavki i ideja različitih intelektualnih svjetova i društava. Studenti bi trebali razviti sposobnosti da intelektualne i idejne sustave i pojedinačna pitanja mogu razmatrati s različitih stajališta.
Sadržaj
  1. Predmet uvodi u interdiscplinarno proučavanje intelektualnog razvoja suvremenog društva, kao i društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih pretpostavki prevladavajućih oblika znanja i režima prakse. Predmet je zamišljen kao niz teorijskih istraživanja u kojima se analiziraju i raspravljaju temelji, izvori i oblici različitih ideja, sklopova ideja i teorijskih koncepata kako se pojavljuju u filozofiji, znanostima, medicini, pravu, komparativnoj književnosti, umjetnostima, folkloru, povijesti j

Ishodi učenja
  1. Razumjeti društvene pretpostavke nastanka, razvoja i promjena u društvenom značenju i vrednovanju pojedinih ideja i teorijskih koncepata
  2. Sposobnosti kritičkog promišljanja različitih pristupa i pozicija u razumijevanju društvenih fenomena (uključujući i vlastitu)
  3. Sposobnosti kritičkog čitanja i pismenog izražavanja na jasan i argumentirani način i uz svijest o različitim perspektivama
  4. Sposobnost analize i interpretacije teksta unutar konteksta u kojem je pisan
  5. Sposobnost identifikacije i primjene te korektnog korištenja sekundarnog materijala u pisanju vlastitog teksta
Metode podučavanja
predavanja, seminarske rasprave
Metode ocjenjivanja
samostalni pisani rad i eseji (iz tematskog kruga kolegija), sudjelovanje u seminaru.

Obavezna literatura
  1. Literatura ovisi o odabranoj individualnoj temi za obradu u pisanom radu unutar teme koja se određene akademske godine obrađuje na kolegiju i dogovara se sa nastavnikom
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
  2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar