Statističke metode u lingvistici

Naziv
Statističke metode u lingvistici
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117629
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama.
 2. Opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe.
 3. Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa u statističkom prepoznavanju kolokacija.
 4. Samostalno izvesti statističko istraživanje temeljeno na T-testu.
 5. Izvesti statističko istraživanje temeljeno na uzajamnoj obavijesti i identificirati kolokacijski odnos pojavnica iz jezičnog korpusa.
 6. Samostalno formulirati zaključke temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica.
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primjene statističkih metoda u obradi jezika.
 8. Primijeniti metodologiju statističkog izračuna na konkretan jezični problem.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij