Studentska praksa 1

Naziv
Studentska praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124522
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Stjecanje uvida u nastavni proces usvajanja talijanskog kao stranog jezika primjenom teorijskih znanja u nastavnoj praksi.
Sadržaj
 1. Progettazione, curricolo, sillabo, piano di lezione, obiettivi
 2. Obiettivi e tecniche didattiche
 3. Progettazione della lezione
 4. Comunicazione in classe, interlingua, organizzazione delle attività
 5. Analisi delle osservazioni in classe
 6. Materiali autentici
 7. Errore/sbaglio e correzione
 8. Gioco nell'insegnamento
 9. Canzone nell'insegnamento
 10. Motivazione e tecniche
 11. Stili cognitivi
 12. Strategie di apprendimento
 13. Stili di apprendimento
 14. Insegnare cultura con le canzoni
 15. Autovalutazione delle competenze

Ishodi učenja
 1. sastaviti i analizirati svoj portfolio i odrediti ciljeve cjeloživotnog stručnog usavršavanja
 2. ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi i protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija
 3. analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata
 4. analizirati odabir prikladnih metoda i postupaka, te oblika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata
 5. analizirati odabir nastavnih materijala u skladu sa potrebama nastavnog sata
 6. samostalno kreirati nastavnu jedinicu talijanskog kao stranog jezika za srednoškolce i odrasle
 7. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u srednjoj školi ili školi stranih jezika
Metode podučavanja
Prezentacije, grupne diskusije, individualni rad i u paru, analiza promatrane nastave, samovrednovanje pomoću portfolia
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje održanog nastavnog sata.

Obavezna literatura
 1. Balboni. P. (1994),Didattica dell'italiano a stranieri, Bonacci, Roma, Parte seconda, pp.61-105
 2. Balboni. P. (2005), Le sfide di Babele, UTET, Torino, capitoli: 6, 7, 8,9, 10,
 3. Mezzadri. M (2003) I ferri del mestiere. Guerra, Perugia
 4. Manuale di didattica dell'italiano L2 (2009). (a c. di Diadori P., Palermo M., Troncarelli, D.) Perugia: Guerra.
Dopunska literatura
 1. Consiglio d'Europa (2002). Quadro comune europe odi riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. Oxford: La Nuova Italia

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij