Sustavi za organizaciju znanja

Naziv
Sustavi za organizaciju znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124350
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pružiti studentima temeljna znanja iz područja sustava za organizaciju znanja. Definirati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja. Definirati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja. Pokriti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja: popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi. Pružiti pregled i razvoj osnovnih sustava za organizaciju znanja: tezaurusi, klasifikacije, ontologije, semantički web, društveno označivanje.
Sadržaj
 1. Polazišta i problemi sustava za organizaciju znanja
 2. Intelektualna osnova organizacije znanja
 3. Povijesna i filozofska osnova organizacije znanja
 4. Osnovni pojmovi organizacije znanja
 5. Prirodni i kontrolirani jezik u organizaciji znanja
 6. Dokumentacijski jezici
 7. Provjera znanja
 8. Tezaurusi kao sustav organizacije znanja
 9. Klasifikacije kao sustav organizacije znanja
 10. Bibliotečno-bibliografske klasifikacije
 11. Sustavi za organizaciju znanja baštinskom okruženju
 12. Sustavi za organizaciju znanja u poslovnom okruženju
 13. Društveno označivanje i folksonomije kao metoda organizacije znanja
 14. Ontologije kao podloga sustava za organizaciju znanja
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne pojmove teorije organizacije znanja
 2. Znati definirati porijeklo i filozofsku osnovu sustava za organizaciju znanja
 3. Znati razlikovati i primijeniti različite vrste sustava za organizaciju znanja u informacijskom okruženju
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Seminar 40% Pismeni ispit 40% Usmeni ispit 20%

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić.Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004
 2. Svenonious. E. Intelektualne osnove organizacije informacija / prevela Mirna Willer. Lokve : Benja, 2005
Dopunska literatura
 1. Rowley, J and Hartley, R. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008.
 2. Popper, K. R. Objective knowledge. Oxford : Oxford University Press, 1979.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij