Suvremena filozofska terminologija I

Naziv
Suvremena filozofska terminologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
78282
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja karakterizira različite pravce i discipline. To je pretpostavka za poimanje mišljenja značajnih filozofa kao i preciziranje vlastitog mišljenja studenta.
Sadržaj
 1. Filozofija u historijskome kontekstu;
 2. Filozofija u socijalnome kontekstu;
 3. Teorijska i praktička filozofija;
 4. Temeljne filozofijske pozicije i nosive kategorije (materija/ideja, ime/stvar…);
 5. Filozofijske discipline;
 6. Sustavnost filozofijskoga mišljenja i njezina ograničenja;
 7. Nosive kategorije tradicionalne metafizike (Bog, ideja, bitak, biće, opstanak…);
 8. Inovacije tradicionalnih metafizičkih kategorija;
 9. Nosive kategorije praktičke filozofije – etika;
 10. Nosive kategorije praktičke filozofije – estetika;
 11. Nosive kategorije praktičke filozofije – politika;
 12. Prevođenje filozofijskih termina (znanost, kritika, literatura, publicistika);
 13. Pokušaji suvremenoga nadomještanja filozofijskog diskursa;
 14. Rezervni termin

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 2. odgovarajuće koristiti filozofijsku terminologiju u različitim granama filozofije i prikazati njen povijesni razvoj
 3. razlučiti, analizirati i povezati osnovne grane filozofije i preispitati njihove predmete i metode istraživanja
 4. analizirati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive
Metode podučavanja
Uvodna izlaganja, seminarske vježbe, rasprava
Metode ocjenjivanja
Evaluacija seminarskih radova.

Obavezna literatura
 1. http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofska-terminologija/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar