Suvremena filozofska terminologija II

Naziv
Suvremena filozofska terminologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81495
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja karakterizira različite pravce i discipline. To je pretpostavka za poimanje mišljenja značajnih filozofa kao i preciziranje vlastitog mišljenja studenta.
Sadržaj
 1. Uvod, rekapitulacija
 2. Inovacije tradicionalnih metafizičkih kategorija
 3. Studentski referati I
 4. Nosive kategorije praktičke filozofije – etika
 5. Nosive kategorije praktičke filozofije – estetika
 6. Nosive kategorije praktičke filozofije – politika
 7. Studentski referati II
 8. Filozofija ili teorija – pokušaji suvremenog nadomještanja filozofijskog diskursa
 9. Filozofija i znanosti
 10. Prevođenje filozofije: teorija
 11. Prevođenje filozofije: praktične vježbe
 12. Izlaganje završnih radova
 13. Izlaganje završnih radova
 14. Izlaganje završnih radova

Ishodi učenja
 1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 2. odgovarajuće koristiti filozofijsku terminologiju u različitim granama filozofije i prikazati njen povijesni razvoj
 3. razlučiti, analizirati i povezati osnovne grane filozofije i preispitati njihove predmete i metode istraživanja
 4. analizirati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive
 5. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 6. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
Metode podučavanja
Uvodna izlaganja, seminarske vježbe, rasprava
Metode ocjenjivanja
Evaluacija seminarskih radova, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofska-terminologija/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar