Suvremena rumunjska proza

Naziv
Suvremena rumunjska proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125553
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s rumunjskom suvremenom prozom, s naglaskom na kratku prozu (Radu Pavel Gheo, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Mircea Cărtărescu, Adriana Babeți, Ana Maria Sandu, Doina Ruști...).
Sadržaj
 1. Pregled kolegija, dogovor o literaturi i studentskim obvezama.
 2. Lungu / Teodorovici / Lăzărescu, Povestiri în roşu i drugo
 3. Dan Lungu, Proza cu amănuntul, Fetița care se juca de a Dumnezeu
 4. Florin Lăzărescu, Întâmplări şi personaje
 5. Sorin Stoica, O limbă comună
 6. Tovarăşe de drum
 7. R. P. Gheo, Numele mierlei
 8. Horia Gârbea, Misterele Bucureștilor
 9. R. P. Gheo, Disco Titanic
 10. Felicia Mihali, Ţara brînzei
 11. Ana Maria Sandu, Fata din casa vagon
 12. Ana Maria Sandu, Pereții subțiri
 13. Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, Ochiul căprui al dragostei noastre
 14. Mircea Cărtărescu, Frumoasele străine
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 2. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 4. samostalno interpretirati suvremeni književni tekst
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovor, rad na tekstu, pisani radovi.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (redovite domaće zadaće), seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008.
 2. Lektira.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij