Digitalizacija i migracija dokumenata

Naziv
Digitalizacija i migracija dokumenata
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117611
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja o temeljnim principima procesa digitalizacije – odabiru gradiva, analizi opravdanosti i isplativosti, pripremi gradiva, organizaciji postupka digitalizacije, provjeri kvalitete i podešavanju parametara pri digitalizaciji, naknadnoj obradi, organizaciji i označivanju, te problematici očuvanja elektroničkog gradiva na dulji vremenski rok. Također se stječu specifična znanja vezana uz vođenje projekata digitalizacije. Cilj vježbi je steći praktična znanja u radu s uređajima i programima koji se koriste u procesu digitalizacije.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja o konceptu digitalizacije
 2. Odabir gradiva
 3. Odabir uređaja za digitalizaciju
 4. Upravljanje bojama i kalibracija uređaja za digitalizaciju
 5. Digitalizacija tekstualnog gradiva
 6. Digitalizacija slikovnog gradiva
 7. Digitalizacija zvučnoga gradiva
 8. Digitalizacija filmskog i video gradiva
 9. Digitalizacija 3D gradiva
 10. Obrada nakon digitalizacije - tekstualno i slikovno gradivo
 11. Obrada nakon digitalizacije - AV i 3D gradivo
 12. Sustavi za pohranu gradiva nakon digitalizacije
 13. Zaštita gradiva u elektroničkoj okolini
 14. Metode izrade sigurnosnih kopija
 15. Metode migracije i druge metode dugoročnog očuvanja elektroničkoga gradiva

Ishodi učenja
 1. Predložiti i odabrati gradivo za digitalizaciju
 2. Usporediti, vrednovati i odabrati primjerenu opremu za digitalizaciju
 3. Digitalizirati tekst, sliku, zvuk i video
 4. Obraditi digitalizirano gradivo nakon digitalizacije
 5. Odabrati i primijeniti prikladne sustave za pohranu digitaliziranoga gradiva
 6. Očuvati digitalizirano gradivo
Metode podučavanja
predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
- predavanja 60% - vježbe 30% - zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Diessn, Raymond J. van, Rijnsoever, Ben J. van, Managing Media Migration in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 5, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html
 2. Frey, Franziska S., Reilly, James M., Digital Imaging for Photographic Collections, Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, New York, 1999., http://www.imagepermanenceinstitute.org/shtml_sub/digibook.pdf (1.640 kb)
 3. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access, ur. Sitts, Maxine K., Northeast Document Conversion Center, Andover, Massachusetts, 2000., http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/dman.pdf, poglavlja: II, IV, VI, VII, IX (1.253 kb)
 4. Smjernice za korištenje elektroničkih informacija, Hrvatski državni arhiv, 1999.
 5. Stančić, Hrvoje, Digitalizacija, Zavod za informacijske studije, 2009.
Dopunska literatura
 1. Ang, Tom, Digitalna fotografija - priručnik, Znanje, Zagreb, 2003.
 2. Diessn, Raymond J. van, Preservation Requirements in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 3, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html
 3. Lorie, Raymond, The UVC: a Method for Preserving Digital Documents – Proof of Concept, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 4, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij