Suvremeni američki roman

Naziv
Suvremeni američki roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52236
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s recentnom produkcijom suvremenog američkog romana. Uvodne sesije nastojat će razložiti problematičnu narav suvremenosti, ukazati na potrebu revidiranja nekih uvriježenih uporaba tog termina i pokušati odrediti ishodišta i granice onoga što imenujemo kao «sada». Budući da je predmet razmatranja američka sadašnjost tematske jedinice kolegija ocrtavaju njezine ključne sastavnice. Rasprava o odabranim književnim tekstovima usredotočit će se na nekoliko pitanja: na koji način književnost upisuje sadašnjost; na koji je način ta sadašnjost predočena u književnom tekstu kao sadržaj ali i kao strategija pisanja; na koji se način književnost odnosi prema toj sadašnjosti. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.
Sadržaj
 1. Sadržaj kolegija (po tjednima):Listopad 11: Suvremenost, ono «sada» kao problemListopad: 18: Sadašnjost Sjedinjenih Američkih DržavaListopad 25: Događaj 11. rujna i odgovor Johna BarthaStudeni 1: Don DeLillo, Falling ManStudeni 8: Cormac McCarthy, No Country for Old MenStudeni 15: Mitovi i ideologija , «razotkrivanje»Studeni 22: Thomas Pynchon, Inherent ViceStudeni 29: Religija, John Updike, Mohsin Hamid, The Reluctant FundamentalistProsinac 6: Novi RegionalizamProsinac13: Neoliberaliz
 2. Uvod u Pynchona
 3. Relevantnolst 60tih godina
 4. Inherent Vice, Pynconov kronotop i anticipacija današnjice
 5. Događaj 11. rujna
 6. Erickson, Shadowbahn
 7. Problem epistemološke zebnje i današnja američka kultura
 8. McCrthy, No Country for Old Man
 9. Današnja mutacija kapitala, financijalizacija
 10. DeLillo, Cosmopolis
 11. (Ne)Mogućnost otpora, DeLillo, "Hammer and Sickle"
 12. Novi regionalizam i Annie Proulx
 13. Pitanje rase/etniciteta, P. Beatty The Sellout
 14. Distopija u romanu Cormac McCarthya The Road
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolegij

Ishodi učenja
 1. Interpretativne sposobnosti
 2. Analiza književnih i drugih tekstova
 3. Čitanje kulturalnih razlika
 4. Pisanje znanstvenog rada
 5. Rasprava o ključnim problemima današnje Amerike
 6. Ukazivanje na epistemološku funkciju književnosti
Metode podučavanja
Kolegij se izvodi putem predavanja, seminara i samostalnog rada studenta. Samostalni rad se evidentira kraćim pismenim zadatcima tijekom semestra i završnim seminarskim radom.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. Pynchon, Inherent Vice
 2. Erickson, Shadowbahn
 3. McCarthy, No Country for Old Men
 4. DeLillo, Cosmopolis
 5. DeLillo, "Hammer and Sickle"
 6. Proulx, "Tits Up in a Ditch"
 7. Beatty, The Sellout
 8. McCarthy, The Road
Dopunska literatura
 1. Grgas, Američki studiji danas: identitet, capital, spacijalnost,
 2. Grgas, "Duge devedesete: prošlost koja još uvjek traje"
 3. Grgas, "THomas Pynchon na oštrici noža tehnologije i ekonomije"
 4. Grgas, "Postmodernity Grounded"
 5. Kumar, Amitava, "Wprld Bank Literature: A New Name for Post-colonila Studies"

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar