Suvremeni engleski jezik III.

Naziv
Suvremeni engleski jezik III.
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132541
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija osposobiti studente za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Kolegij se bavi sintaktičkim aspektima suvremenog engleskog jezika, konkretno vrstama rečenica i njihovim osobitostima, radi razvijanja jezične kompetencije u pismenom i usmenom izražavanju. Također uključuje čitanje i analizu tekstova s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja. Kroz zadatke u kolegiju studenti razvijaju sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja i unapređuju svoju kulturološku kompetenciju.
Sadržaj
 1. UVODNI SAT; SENTENCES AND CLAUSES-Greenbaum and Quirk: Chapter 2 – A general framework
 2. THE SIMPLE SENTENCE - Chapter 10 – Clause structure; Syntactic functions of clause elements
 3. TEKST IZ ČITANKE-– analiza teksta, rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 4. COORDINATION - Chapter 13; SUBJECT-VERB CONCORD – Chapter 10; QUASICOORDINATION – Chapter 13
 5. TEKST IZ ČITANKE-– analiza teksta, rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 6. THE COMPLEX SENTENCE-Chapter 14 – subordination and coordination; finite, nonfinite and verbless clauses; formal indicators of subordination
 7. SYNTACTIC FUNCTIONS OF SUBORDINATE CLAUSES – Chapter 15
 8. NOMINAL CLAUSES
 9. 1. KOLOKVIJ
 10. Chapter 17 – The noun phrase-RELATIVE CLAUSES
 11. ADVERBIAL CLAUSES – Chapter 15
 12. TEKST IZ ČITANKE-– analiza teksta, rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 13. COMPARATIVE CLAUSES
 14. 2. KOLOKVIJ
 15. POVRATNE INFORMACIJE O TESTU - diskusija

Ishodi učenja
 1. Studenti će razviti razumijevanje stilski različitih tekstova.
 2. Studenti će proširiti svoj vokabular.
 3. Studenti će razviti vlastitu sposobnost točnog, ciljanog i učinkovitog pismenog i usmenog izražavanja.
 4. Studenti će se upoznati s brojnim aspektima anglofonih kultura.
Metode podučavanja
- vođeno čitanje, diskusija o pročitanom tekstu, rješavanje zadataka, korištenje različitih priručnika - individualni rad, rad u paru, grupni rad, rad na nastavi, rad kod kuće.
Metode ocjenjivanja
- kontinuirano vrednovanje; pismeni i usmeni ispit za studente koji ne polože kolokvije.

Obavezna literatura
 1. Greenbaum, Sidney and Quirk, Randolph: A Student’s Grammar of the English Language. Longman, 1990.
 2. Veselica-Majhut, S., Bašić, I. and Zubak M.: Syntax Workbook for University Students of English, FF Press, Zagreb, 2007.
Dopunska literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech. Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2002.Karlovčan, Vjekoslav: An Advanced Learner’s English Grammar. Profil International. Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar