Suvremeni mađarski jezik II. -imenske riječi i relacijske riječi

Naziv
Suvremeni mađarski jezik II. -imenske riječi i relacijske riječi
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51200
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata saznanjem u vezi s imenskim i relacijskim vrstama riječi u MJ na osnovnom nivou koji se može očekivati nakon 3 semstar učenja MJ u opisnom i funkcionalnom smislu, te da mogu primijeniti mađarsku terminologiju vezano za sadržaj kolegija.
Sadržaj
 1. Imenske osnove i njihova sufiksacija
 2. POjam i podskupine imenica
 3. Pridjevi - s klasifikacijskom problematikom brojeva
 4. Prilozi
 5. Imenske osobine nonfinitnih glagolskih oblika u MJ
 6. POjam, skupine i fukcije relacijskih riječi
 7. Pragmatičke uloge relacijskih riječi

Ishodi učenja
 1. Prepoznati razne imenske i relacijske vrste riječi
 2. Moći okarakterizirati pojedine vrste koristeći mađarskom terminologijom z apojedin epojave
 3. Moći u praksi primijeniti stečeno teorijsko znanje u smislu pravilnog odabira korijena i njihovih sufikasa
 4. Primijeniti na solidnom nivou pravila vokalne harmonije i spojne vokale, te odabira korijenskog oblika prilikom sufiksacija imenskih riječi
Metode podučavanja
Frontalna predavanja i seminarski tip rada miješano, rad sa zadacima i raspravama o rješenjima. Rad pomoću Omega aplikacije koja je otvorena za kolegij.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na 70% nastave; redovna izrada i slanje domaćih zadaća nastavniku; minimum 6o% usepješnosti na pismenom ispitu na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Csernicskó István – Karmacsi Zoltán 2008. Szófajtan és morfológia. Beregszász. pp.50-141. Szabadon letölthető: http://mek.oszk.hu/07800/07830/
 2. P.Lakatos Ilona (szerk.) 2006. Grammatikai gyakorlókönyv mintaelemzésekkel és segédanyagokkal. Budapest. pp.3-56.
 3. Keszler Borbála – Lengyel Klára 2002. Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 38-46; és 71-130.
Dopunska literatura
 1. Pete István 2003 Hány esetük van a magyar főneveknek? Magyar Nyelvőr 3: 308-313. Letölthető: http://epa.oszk.hu/00100/00188/00031/pdf/127306.pdf
 2. Szili Katalin 2002. Hogyan is mondunk nemet magyarul? Magyar Nyelvőr 2: 204-220. Letölthető: http://epa.oszk.hu/00100/00188/00026/pdf/126207.pdf

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar