Školska stručno-pedagoška praksa

Naziv
Školska stručno-pedagoška praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124383
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
0

Cilj
Upoznati školu kao odgojno-obrazovnu ustanovu i stečena teorijska znanja iz školske pedagogije i didaktike primjeniti u školskoj praksi
Sadržaj
 1. Uvod u školsku stručno- pedagošku praksu
 2. Zakon o osnovnom i srednjem školstvu; Državni pedagoški standard za osnovnu i srednju školu; Statut škole
 3. Pedagoška dokumentacija
 4. Kultura škole
 5. Socijalni odnosi među učenicima u razrednom odjelu - sociometrija
 6. Savjetodavni razgovor s učenicima
 7. Suradnja doma i škole; savjetodavni razgovor s roditeljima; roditeljski sastanak
 8. Učenici s posebnim potrebama; daroviti učenici
 9. Slobodne aktivnosti učenika
 10. Odgojno-obrazovna ekologija – prostor škole
 11. Odgojno-obrazovna ekologija – školska klima; položaj nastavnih djelatnika u hijerarhijskoj strukturi škole
 12. Didaktička kultura škole – praćenje i vrednovanje nastavnog procesa
 13. Pedagoška dijagnostika učenika; upis učenika u prvi razred; profesionalna orijentacija
 14. Pedagoška radionica
 15. Rad na projektu – pedagoško istraživanje

Ishodi učenja
 1. odabrati aktualnu školsku problematiku u skladu s osobnim interesima i obraditi je na razini projektnog zadataka
 2. sudjelovati u izvedbi nastavnog procesa – planiranje i vrednovanje te izvođenje nastave u skladu s osobnim intresima
 3. izaditi sociogram jednog razrednog odjela te analizirati i interpretirati rezultate
 4. dijagnosticirati kulturu škole i školsku klimu na temelju odabranih kriterija
 5. savjetodavno razgovarati s učenicima, roditeljima i djelatnicima škole
 6. osmisliti i izvesti pedagošku radionicu u skladu s potrebama škole
 7. prepoznati i imenovati pedagošku dokumentaciju te je znati koristiti
 8. poznavati zakonske odrednice i pravilnike nužne za funkcioniranje škole
Metode podučavanja
predavanje, vježbe, rješavanje aktualne pedagoške problematike putem problemske nastave i projektnih zadataka, konzultativna nastava, pedagoška radionica
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine: pohađanje i aktivnost na nastavi (10 bodova), pedagoško istraživanje i projektni zadatak (10 bodova), sociometrijsko istraživanje (5 bodova), savjetodavni razgovor (5 bodova), pedagoška radionica (10 bodova), usmeni ipit (10 bodova). Maksimalan broj bodova iznosi 50. Studenti koji postignu od 45 do 50 bodova postižu izvrstan uspjeh. Od 39 do 44 boda vrlo dobar. Od 33 do 38 bodova je dobar uspjeh. Od 27 do 32 boda je dovoljan uspjeh. 26 bodova i manje nije dovoljno za prolaznu ocjenu.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar