Španjolski jezik 9

Naziv
Španjolski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117811
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Tečno i precizno izražavanje, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja španjolskog jezika (stupanj C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike /ZEROJ/). Upoznavanje formalnog stila u pisanju kao priprema studenata za pisanje diplomskog rada i budućih akademskih uradaka.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom
 2. Gramatička i leksička analiza teksta I. Obilježja akademskog pismenog izražavanja
 3. Vježbe proširivanja vokabulara ( sinonimi, antonimi, parafraze). Formalni jezik
 4. Izražavanje prostornih i vremenskih odnosa. Norma i uporaba španjolskog jezika
 5. Gramatička i leksička analiza teksta II. Norme izdavaštva
 6. Eufemizmi, homonimija. Pravopisne norme
 7. Usklici. Bibliografija. Pravilno citiranje
 8. Izražavanje uzroka, pretpostavke i posljedice. Textos analizantes, sintetizantes, paralelos y encuadrados
 9. Izražavanje namjere i načina. Oblikovanje teksta u praksi: Bibliografija
 10. Izražavanje komparacije. Oblikovanje teksta u praksi: akademsko izražavanje
 11. Dopusne i suprotne rečenice ( sličnosti i razlike). Oblikovanje teksta u praksi: kritika (resena)
 12. Gramatička i leksička analiza teksta III. Prezentacije studenata
 13. Determinativi . Komunikacija u grupi (interakcija)
 14. Ponavljanje
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno- stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na španjolskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 2. Student će biti kadar protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno- stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na španjolskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 3. Moći će zastupati i argumentirano braniti na španjolskom svoja mišljenja o različitim kulturnim i društvenim pojavama.
 4. Moći će samostalno prevesti sa španjolskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg jezika, a s hrvatskog na španjolski tekstove novinskog diskursa o općim temama.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne pisane zadaće i jednu prezentaciju na satu stranog lektora te tri obvezne zadaće na satu domaćeg lektora koji predstavljaju uvjete za pristupanje završnom pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Prisma C1 libro del alumno, libro de ejercicios, Edinumen, Madrid, 2007 (izbor)
 2. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Diccionario práctico de gramática, Edelsa, Madrid, 2005
 3. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Libro de ejercicios, Edelsa, Madrid, 2000.
 4. Matte Bon, F.: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 5. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Edelsa Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 6. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Edelsa Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 7. Juan Luis Onieva Morales: Curso básico de redacción, Verbum
 8. RAE Diccionario de la lengua espanola
 9. RAE Nueva gramática de la lengua espanola, Madrid, 2010
Dopunska literatura
 1. Priručnici za pripremu polaganja međunarodno priznatih diploma DELE (razine C1, C2) te priručnici za učenje španjolskog jezika na naprednoj razini

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij