Španjolski jezik za akademske potrebe 1

Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78164
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje stručne literature na španjolskom jeziku te razvijanje vještine govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje.
 2. Ponavljanje osnovnih gramatičkih i pravopisnih pravila. Naglasci.
 3. Ponavljanje vremena: prezent, perfekt, futur. Vježbe. Zadaci. Seminarski rad.
 4. Gradivo iz udžbenika. Analiza nepoznatog teksta, snalaženje u stručnom tekstu. Provjera. Seminarski rad.
 5. Ključne riječi. Sažetak teksta na španjolskom jeziku. Seminarski rad. Diskusija o radu. Zadaća.
 6. Gradivo iz udžbenika. Analiza aktualne teme iz neke od humanističkih znanosti. Pisanje sažetka. Zadaća. Seminarski rad. Zadaća.
 7. Izborni zadatak: tekst s Interneta, ponavljanje naučenih vremena. Učenje imperfekta.Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 8. Gradivo iz udžbenika. Slušanje audio materijala. Imperfekt-ponavljanje, vježbe i zadaci.Diktat. Zadaća.
 9. Gradivo iz udžbenika. Dijalog na temu svakodnevnih situacija, obrađenih u lekciji. Diskusija o prethodnoj zadaći, seminarski rad. Nova zadaća.
 10. Odlazak u Aulu Cervantes. Rad na računalima. Novi tekst s Interneta, rad u grupama, diskusija i razgovor o temi. Seminarski rad. Zadaća.
 11. Zadaci i vježbe iz obveznog udžbenika. Ponavljanje dosad obrađenih glagolskih vremena. Diktat. Provjera. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 12. Tekst s Interneta kao priprema za novu nastavnu jedinicu. Kontrolni test s dodavanjem riječi koje nedostaju. Seminarski rad. Zadaća.
 13. Rad na računalima. Izbor teme uz konzultaciju s nastavnikom. Diskusija. Seminarski rad. Zadaća.
 14. Konjunktiv prezenta i imperfekta. Vježbe iz udžbenika. Seminarski rad. Zadaća.
 15. Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz pismeni kontrolni rad, kao priprema za kolokvij na kraju zimskog semestra. Seminarski rad. Diskusija.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje osnova leksika i gramatike španjolskog jezika.
 2. Verbalne kompetencije.
 3. Primjenjivanje španjolskog jezika u akademskoj i stručnoj komunikaciji.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
 2. Equipo Entinema: Anabel de Dios Martín y Sonia Eusebio Hermira: Etapas, Curso de español por módulos, Edinumen, Madrid, 2011.
 3. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.
 4. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.
Dopunska literatura
 1. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
 2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 100 stranica.
 3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2011.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 8. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar