Španjolski jezik za akademske potrebe 3

Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117947
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje. Podjela u grupe. Obveze studenata tijekom semestra-zadaće, seminarski radovi, aktivnost na satu.
 2. Provjera stečenih usmenih kompetencija. Ponavljanje općih znanja o pravopisu i naglašavanju.
 3. Tekst iz udžbenika. Analiza teksta. Ponavljanje i usmena provjera gramatičkih kompetencija studenata. Prvi seminarski rad.
 4. Seminarski rad, diskusija. Analiza studentima nepoznatog teksta, snalaženje u tekstu bez rječnika. Ključni pojmovi. Diskusija, zadaća.
 5. Znanstveni članak: čitanje, analiza teksta i diskusija. Kratka provjera jezičnih kompetencija kroz kontrolni test. Seminarski rad. Zadaća.
 6. Lekcija iz obveznog udžbenika, vježbe i provjera stečenog znanja. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 7. Video materijal uz tekst u kojem nedostaju neki pojmovi: ponavljanje konjunktiva imperfekta i ispunjavanje ispuštenih riječi. Seminarski rad. Zadaća.
 8. Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Vježbe, provjera, zadaci. Seminarski rad. Diskusija na temu rada. Zadaća.
 9. Diskusija na temu aktualnih događaja. Inzistiranje na isključivoj upotrebi španjolskog jezika u komunikaciji. Seminarski rad. Zadaća.
 10. Lekcija iz obveznog udžbenika. Komplementarni video materijali. Vježbe, zadaci. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 11. Lekcija iz obveznog udžbenika. Komplementarni video materijali. Vježbe, zadaci. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 12. Tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Provjera prethodne zadaće, razgovor o učinjenim greškama-ispravci. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 13. Izlaganje zadanog teksta s Interneta. Studenti obrazlažu svoje stavove iz svojih sažetaka. Diskusija. Zadaća.
 14. Lekcija iz obveznog udžbenika, vježbe, zadaci. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća. Ponavljanje kako priprema za završni kolokvij.
 15. Probni kolokvij i analiza grešaka kao priprema za završni kolokvij. Usmena diskusija vezana uz aktualnu socijalno-literearnu temu, prema izboru studenata.

Ishodi učenja
 1. Verbalna i pisana komunikacija.
 2. Čitanje španjolskih znanstvenih i stručnih tekstova.
 3. Primjenjivanje španjolskog jezika u akademskoj i stručnoj komunikaciji.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga Zagreb, 2015.
 2. Equipo Entinema: Anabel de Dios Martín y Sonia Eusebio Hermira: Etapas, Curso de español por módulos, Edinumen, Madrid, 2011.
 3. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.
 4. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.
 5. Vázquez, Graciela: Español con fines académicos: de la comprensión a la producción, Edinumen, Madrid, 2005.
Dopunska literatura
 1. Gabriel García Márquez: "Cien años de soledad"
 2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.
 3. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
 4. Tekstovi sa sljedećih internetskih stranica: El País: http://elpais.com/ ; Televisión educativa y cultural iberoamericana: http://www.nci.tv/

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij