Švedski jezik i društvo I

Naziv
Švedski jezik i društvo I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117821
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Poboljšanje jezične kompetencije (usmenog i pismenog jezika) i upućenosti u fenomene švedskog društva i kulture kroz: - Čitanje tekstova o društvu i kulturi u novinama i časopisima (DN, SVD, 10-TAL, AXESS, itd), kao praćenje vijesti i kulturnih programa na švedskoj televiziji. - Čitanje odlomaka iz knjige ”Är svensken människa?” - Rasprave o pročitanim i pogledanim materijalima. - Pisanje tekstova na švedskom o obrađenim temama. - Usmena izlaganja i vježbanje izgovora.
Sadržaj
 1. Uvod. Predstavljanje u manjim grupama. Početna analiza izgovora. Uvodni pismeni zadaci.
 2. Uvodni razgovori kao priprema za kasniji pisani rad. Rad na tekstu ”Norskens hus”. Rad na izgovoru
 3. Vježbe izgovora. Utvrđivanje konačnih tema kolegija (ovisno o aktualnim događajima i njihovoj pokrivenosti u medijima).
 4. Kratka usmena izlaganja o izabranim člancima. Odbir teme za kratko izlaganje. Vježbe izgovora i diktat.
 5. Analiza grešaka iz predanih pismenih radova. Vježbe izgovora. Razgovor o pročitanim tekstovima. Priprema za novi pisani rad na temu po izboru, rad u paru na tekstovima. Razumijevanje pročitanog teksta. Priprema za nastavu uz gledanje Rapporta.
 6. Diskusija o pogledanom Rapportu, rad u manjim grupama. Razumijevanje pročitanog teksta i priprema diskusije na temu..
 7. Komentari na predane tekstove i usmeno predstavljanje određenog problema pred grupom. Vježbe izgovora. Diskusija na teme koje studenti odaberu. Razumijevanje pročitanog teksta.
 8. Diskusija na nove teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta.
 9. Diskusija na nove teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta.
 10. Diskusija na nove teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta. Odabir teme za nove studentske tekstove.
 11. Diskusija na teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta. Rad na tekstovima u paru..
 12. Diskusija na teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta.
 13. Osvrt na predane studentske tekstove i usmeno predstavljanje odabranog problema pred grupom. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta.
 14. Diskusija na teme koje studenti odaberu. Vježbe izgovora. Razumijevanje pročitanog teksta.
 15. Osvrt na predane studentske tekstove i usmeno predstavljanje odabranog problema pred grupom.

Ishodi učenja
 1. Studenti će poboljšati svoju jezičnu kompetenciju;
 2. ovladati stručnim vokabularom u izabranim područjima;
 3. biti bolje pripremljeni za buduće sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj pisanoj komunikaciji;
 4. uvježbati sposobnost prezentiranja pripremljenog rada.
Metode podučavanja
Vježbe i seminari, usmena izlaganja, seminarski radovi, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje usmenih i pismenih izlaganja i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Članci iz švedskih novina i časopisa.
 2. Izbor kraćih književnih tekstova.
 3. Henrik Berggren – Lars Trägårdh (2015). ”Är svensken människa?”. Stockholm : Norstedts (izabrani dijelovi)
 4. Informativne emisije Švedske državne televizije (SVT).
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij