Švedski jezik i društvo II

Naziv
Švedski jezik i društvo II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
132055
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Daljnje razvijanje kompetencije u razumijevanju te pismenom i usmenom izražavanju na švedskom jeziku u skladu s normama različitih žanrova, s naglaskom na akademskom pisanju, znanstvenim i stručnim tekstovima. U fokusu su stručni i novinski članci te TV i filmski materijali društvene tematike, o fenomenima u švedskom društvu koje studenti samostalno istražuju te uspoređuju s okolnostima u Hrvatskoj ili u kontekstu EU kroz: - rad na knjizi ”Är svensken människa?” - Diskusije, pismena i usmena izlaganja o temama obrađenim u knjizi. - Čitanje tekstova o društvu i kulturi u novinama i časopisima (DN, SVD, 10-TAL, AXESS, itd), kao praćenje vijesti i kulturnih programa na švedskoj televiziji. - Rasprave o pročitanim i pogledanim materijalima. - Pripreme za izradu diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Uvod i predstavljanje silabusa. Početna analiza izgovora. Rad na prvom poglavlju romana ”Arnes kiosk” ili ”Den gordiska soffan”. Odabir romana za rad tijekom semestra.
 2. Razgovor o recenzijama i rad na vokabularu. Vježbe izgovora. Rad na članku iz Dagens Nyhetera.
 3. Tema švedskih krimića, rad na tekstu i diskusija. Vježbe izgovora.
 4. Rad na članku iz Dagens Nyhetera, priprema diskusije u parovima i razgovor na razini cijele grupe. Nastavak rada na započetom romanu, 2. poglavlje. Vježbe izgovora.
 5. Ponavljanje vokabulara. Vježbe izgovora i diktat. Priprema za usmena izlaganja studenata na svakom satu, na temu po izboru.
 6. Usmena izlaganja. Razgovor o romanu ”Arnes kiosk”, rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Priprema za pismeni rad na slobodnu temu iz područja književosti, kulture ili društva.
 7. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu.
 8. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka.
 9. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka..
 10. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka.
 11. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka. Predaju se pismeni radovi na izabrane teme.
 12. Osvrt na predane tekstove. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka.
 13. Osvrt na predane tekstove. Usmena izlaganja. Diskusija i rad na vokabularu. Vježbe izgovora i diktat. Rad na tekstu i vježba pisanja sažetaka. Pismeni zadatak vezan uz pročitani roman.
 14. Razgovor na razini grupe o pročitanom romanu (”Arnes kiosk”). Rad na vlastitom tekstu vezanom uz roman.
 15. Osvrt na kolegij, pismeno u kratkim crtama i usmeno. Ponavljanje ključnih momenata semestra i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će postići jezičnu kompetenciju na razini C1;
 2. pripremiti se za izradu diplomskog rada, kao i za buduće sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj pisanoj komunikaciji;
 3. steći kompleksnija znanja o švedskom društvu;
 4. razviti sposobnost kritičke interpretacije tekstova na društvene teme;
 5. dodatno razviti vještine u prezentiranju pripremljenog rada.
Metode podučavanja
Seminari, vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje pismenih i usmenih izlaganja, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Henrik Berggren & Lars Trägårdh (2009). Är svensken människa?: gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Stockholm: Norstedts. 2. švedski dnevni tisak i časopisi
 2. Karin Stensdotter (2005). Arnes kiosk. Stockholm : Bonnier
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij