Švedski jezik III

Naziv
Švedski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
52056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Detaljnije upoznavanje s normativnom gramatikom švedskog jezika. Podizanje jezične kompetencije na razinu koja omogućuje razumijevanje velikog broja autentičnih općejezičnih tekstova. Podizanje razine aktivnog jezičnog znanja do razine koja omogućuje sadržajno sudjelovanje u raspravi.
Sadržaj
 1. Uvodna predavanja. Vježbe izgovora / Tema: spavanje i zdravlje I / Ponavljanje gramatike, nominala fraser
 2. Usmena izlaganja. Vježbe izgovora / Tema: spavanje i zdravlje II / Neodređeni i određeni oblici imenica, prepozicije
 3. Usmena izlaganja. Vježbe izgovora / Tema: Posjet liječniku I / Zamjenice I
 4. Razumijevanje pročitanog teksta i rad na tekstu. Vježbe izgovora: intonacija / Tema: Posjet liječniku II / Zamjenice II, prepozicije
 5. Rad na poslanim tekstovima studenata, pregled tipičnih pogrešaka. Vježbe izgovora. Diskusije u grupama / Tema: "Hos spågumman" i "Kaosteorin" / Ponavljanje
 6. Rad na poslanim tekstovima studenata, pregled tipičnih pogrešaka. Vježbe izgovora. Rasprava na razini grupe na aktualnu temu / Tema: "Råttfångaren från Hameln" / Glagolska vremena, prepozicije
 7. Vježba usmenog pripovijedanja: prepričavanje događaja iz prošlosti. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem, tvorba riječi i rad na vokabularu / Tema: Vikinzi, grupna usmena izlaganja / Transitiva och intransitiva verb
 8. Usmeno predstavljanje poznatih Hrvata. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem i rad na vokabularu / Tema: Švedski zakoni i parlamentarne stranke / Deponensverb, prepositioner
 9. Usmena izlaganja o odabranim mjestima u Švedskoj. Vježbe izgovora + diktat. Rad na novinskom članku. Uvod u usmeni referat / Tema: Kriminalitet I / Perfekt particip I
 10. Osvrt na predane tekstove. Vježbe izgovora + diktat. Rad na novinskom članku / Tema: Kriminalitet II / Perfekt particip II, prepozicije
 11. Osvrt na predane tekstove. Vježbe izgovora + diktat. Rasprava na aktualnu temu / Tema: "Varför inte ändra på hela budskapet?" / Red riječi u glavnim i zavisno-složenim rečenicama
 12. Diskusija i usporedba 'tipično švedskoga' i 'tipično hrvatskoga'. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem: novela, razgovor o pročitanom / Tema: Traperice / Veznici i prepozicije
 13. Osvrt na pročitane tekstove. Vježbe izgovora. Čitanje s razumijevanjem: novela po izboru / Tema: Kava i švedska kultura 'fike' – usmena izlaganja u grupi / Partikelverb I
 14. Rad na prethodno započetim recenzijama. Vježbe izgovora. Usmeno predstavljanje druge studijske grupe / Tema: Duhan / Partikelverb II. Izreke i poslovice I
 15. Sažetak kolegija usmeno i u kratkim crtama napismeno. Ponavljanje i priprema za ispit / Izreke i poslovice II / Test razumijevanja slušanog teksta

Ishodi učenja
 1. Studenti će ovladati složenijim gramatičkim struktarama;
 2. ovladati leksikom koji omogućuje aktivno sudjelovanje u raspravama na razini A2/B1;
 3. razumjeti složenije govorne tekstove (izvornih govornika, različitih dijalekata/ lokalnih govora);
 4. razviti prezentacijske vještine i spontani govor na stranom jeziku;
 5. vježbati pismeno i usmeno sažeti zadani tekst.
Metode podučavanja
Pismene i usmene vježbe (samostalan rad, rad u paru, rad u grupi, mentorski rad), pisanje eseja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, esej, usmeni ispit. Konačna ocjena proizlazi iz navedenih komponenti, kao i redovnog prisustvovanja nastavi i izvršavanja obaveza tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Althoff, J. – Nyberg, R. (2003). Ordförrådet. Stockholm : Alfabeta
 2. Bodegård, A. (1985). Tänk efter – verb+partikel. Stockholm : Skriptor Förlag
 3. Bolander, M. (1994). Språkbygge. Stockholm : Almquist&Wiksell Förlag AB
 4. Ekeroth, L-J. (1995). Ordföljd, tempus, bestämdhet. Malmö : Gleerups
 5. Eckerbom, T. – Söderberg, E. (1990). Sagor och Sanningar. Stockholm : Natur och kultur
 6. Fasth, C.– Kannermark, A. (1997). Form i fokus – övningsbok i svensk grammatik del B. Lund : Folkuniversitetets förlag
 7. Göransson, U. – Helander, A. – Parada, M. (2002). På svenska 2! Svenska som främmande språk. Lärobok. Lund : Folkuniversitetets förlag
 8. Hallström, A. – Östberg, U. (1999). Fasta fraser. Lund : Studentlitteratur
 9. Hallström, A. – Östberg, U. (2001). Svår grammatik och ordbildning. Lund : Studentlitteratur
 10. Hallström, A. – Östberg, U. (1999). Svår svenska. Idiom och slang i urval. Studentlitteratur. Stockholm : Natur och Kultur
 11. Holm, B. – Nyborg, R. – Pettersson, N-O. (2001). Svenska utifrån – lärobok i svenska. Stockholm : Svenska institutet
 12. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2014). Rivstart B1 + B2. Stockholm : Natur och kultur
 13. Mathlein, M. (1991). Avancera Ord. Stockholm : Skriptor Förlag
 14. Mathlein, M. (1991). Avancera Grammatik. Stockholm : Skriptor Förlag
 15. Mathlein, M. (2001). Plats, tid, form – grammatikövningar. Marianne Mathleins Förlag
Dopunska literatura
 1. Krapu, S. (2002). Jag behöver busschauffören. Ord&visor
 2. Nordqvist, S. (1991). Pannkakstårtan. Bromma : Bokförlaget Opal AB

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar