Švedski jezik u društvenom kontekstu II

Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
132056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Na razini studijskog programa studenti počinju s detaljnijim upoznavanjem formativnih aspekata švedskog društva prilikom kojih razvijaju i jezičnu kompetenciju (švedska povijest, švedski zdravstveni i pravni sustav, švedski mediji), a unutar jezične kompetencije osobito se, uz teorijsku podlogu, razvija i gramatička kompetencija u švedskim dvočlanim glagolima.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; podjela švedskih dvočlanih glagola
 2. tekst o švedskoj povijesti, usporedba s Hrvatskom; priprema za rad s knjigom Skrivtrappann
 3. kratka izlaganja o švedskoj povijesti, uvod u političke stranke u Švedskoj; dvočlani dvorječni glagoli s ut och in, esej
 4. analiza eseja, sadržajno i jezično; poglavlja iz švedskog političkog života
 5. uvod u medije; Švedska, EU i mediji, dvočlani dvorječni glagoli s upp, ner, hem, bort, hit, dit och fram
 6. izlaganja o švedskim medijima
 7. izlaganja o pogledanim vijestima na švedskoj televiziji, dvočlani dvorječni glagoli s med på, av, med, efter, om, till, emot, för, i, ur, ifrån, igenom och över
 8. uvod u pravni sustav Švedske, usporedba s hrvatskim sustavom; uvježbavanje izgovora uz knjigu ”Herr Sleman kommer” Hjalmara Bergmantilla
 9. ”Herr Sleman kommer” , uvježbavanje izgovora; uvod o pojmu kulture, dvočlani dvorječni glagoli: arbeta, bli, bjuda, be, dra, falla, ge
 10. rasprava o tekstu o Kulturi iz skripte, grrupni rad, esej
 11. analiza eseja, sadržajno i jezični, tekst Camille Ahlströms ”Svart granit”, dvočlani dvorječni glagoli: gå, hallå, jobba, komma, ligga, lägga, passa
 12. rasprava o pogledanim Vijestima iz kultutre; pisanje teksta o "Svart granit"
 13. analiza tekstova o "Svart granit", rasprava o trenutačnim kulturnim događanjima, dvočlani dvorječni glagoli: se, ställa, ta, red riječi
 14. rasprava o svim temama koje su obrađene u semestru, sugestije za poboljšanje i promjene
 15. ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. usvajanje znanja o švedskoj povijesti, zdravstvenom i pravnom sustavu
 2. usvajanje osnovnih znanja o medijima u Švedskoj
 3. pismeno i usmeno argumentirano kontrastiranje hrvatske i švedske društvene zbilje s obzirom na spomenute teme
 4. usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o švedskim dvočlanim glagolima (partikelverb)
 5. priprema za pisanje završnih radova na studiju
Metode podučavanja
pismene i usmene vježbe, seminarski način rada, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Alfredsson, R. (2002). Skrivtrappan. Folkuniversitets förlag
 2. Bodegård, Anders. (1985/1994). Tänk efter. Almqvist & Wiksell Förlag. Stockholm.
 3. Holmgren Ording, Hans. (1998). Se Upp! : Svenska Partikelverb. Bokförlaget Natur och Kultur
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar