Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux

Naziv
Teatrologija i dramatologija: Između moralizma i libertinizma: Moliere I Marivaux
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131557
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osvijetliti kazališne i književne prilike unutar kojih su nastala dva opusa vodećih francuskih komediografskih figura razdoblja klasicizma i rokokoa, Molièrea i Marivauxa, napose ulogu libertinizma i moralizma kao dviju važnih idejnih struja u oblikovanju francuske kazališne kulture druge polovice XVII i prve polovice XVIII stoljeća. Razmotrit ćemo zajedničko dramaturško nasljeđe dvaju pisaca te utjecaj ranijeg na kasnijeg komediografa, analizirati njihova djela te predočiti hrvatsku recepciju, posebice važnu kada je u pitanju fenomen tzv. «frančezarija».Kolegij je teatrološkog smjera i monografskog karaktera, no nudi i opća književnopovijesna znanja, dok vježbom analitičkih procedura i upoznavanjem suvremenih tumačenja dvaju klasika ostvaruje priključak i s teorijom književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij - upoznavanje studenata s pravima i obvezama; uvod u problematiku kolegija: moralizam i libertinizam, klasicistička komedija i njezino nasljeđe
 2. Moliere, Kaćiperke, Škola za žene – kazališne i kulturne prilike, komedija patrijarhata
 3. Molière, Kritika škole za žene (odlomak) i Versajska improvizacija – poetika komediografskog moralizma
 4. Moliere, Škrtac – komedija karaktera ili komedija opsesije?
 5. Molière, Tartuffe – Molière i bigotizam
 6. Molière, Dom Juan – retorika zavođenja
 7. Molière, Mizantrop – salonsko samoljublje i vještina portreta
 8. Dubrovačke «frančezarije»: Amfitrion
 9. Marivaux, Lažna pratilja – Molière i Marivaux, nevolje s nasljeđem, nevolje s rodom
 10. Marivaux, Igra ljubavi i slučaja – «elegantni kôd» komedije dell'arte i igra «čiste razlike»
 11. Marivaux, Dvostruka nevjera – dramaturgija zavođenja
 12. Marivaux, Trijumf ljubavi, šekspirijanske inverzije spola i zapleta
 13. Marivaux, Lažna povjeravanja – «strategije» informacijske nadmoći
 14. Marivaux, Raspra – libertinistički «eksperiment»
 15. Test i pismena evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske i kazališnoterijske pojmovne i metodološke aparature
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe, kategorije kazališnih organizacija, specijalizirane kazališne građevine i publike karakteristične za ovo povijesno razdoblje i područje zapadnjačkoga kazališta
Metode podučavanja
Vježbe analize dramskog teksta kroz rad u grupama i individualni rad, vježbe samostalnog izlaganja, rasprave i argumentacije
Metode ocjenjivanja
Evaluacija sudioništva u raspravi tijekom seminara, referat, pismeni ispit, seminar, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Auerbach, Erich (2004) Mimeza (poglavlje «Licemjer»), Zagreb: Hena Com.
 2. Vidan, Gabrijela (1982) «18. stoljeće. Vrijeme krize savjesti, traganja i novog duha (1697-1750)», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 3, Zagreb: Mladost, 286-325.
 3. Tarle, Jere (1982) «Idejna strujanja i književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 3, Zagreb: Mladost, 253-286.
 4. Hergešić, Ivo (1978) Shakespeare, Molière, Goethe («Molière i francusko klasično kazalište», prva dva dijela,159-207), Zagreb: Znanje.
Dopunska literatura
 1. Decker Lalande, Roxanne (1996) Intruders in the Play World, The Dynamics of Gender in Molière's Comedies (poglavlje 4., «L'Ecole des femmes: Marriage and the Laws of Chance», 77-98), London: Associated University Press.
 2. Dolar, Mladen (2009) O Škrtosti i o nekim s njom povezanim stvarima, tema i varijacije, prev. M. Kopič, Zagreb: Antibarbarus («Tema» i «Druga varijacija: izmetine i ljubav», 23-46 i 63-76).
 3. Fališevac, Dunja (2007) Dubrovnik, otvoreni i zatvoreni grad, Zagreb: Naklada Ljevak (poglavlje «Na koji su jezik Dubrovčani prevodili Molièrea»).
 4. Felman, Shoshana (1993) Skandal tijela u govoru (poglavlje II, «Izvrtanje obećanja: Don Juan i književna izvedba»), Zagreb: Naklada MD.
 5. Fischer-Lichte, Erika (2010) Povijest drame I, Zagreb: Disput (poglavlje 2. 4. 1., 218-228)
 6. Machiedo, Višnja (2001) «Marivaux na licu svoga naličja», u: Marivaux, Pierre, Raspra, prev. V. Machiedo, Rijeka. Adamić: DHK, HNK Ivana pl. Zajca.
 7. Melchinger, Sigfried (1989) Povijest političkog kazališta (poglavlja «Molière I i II»), Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 8. Norman, Larry F. (1999) The Public Mirror (poglavlje «Satire and Dramatic Form»), Chicago: The University of Chicago Press.
 9. Pavličić, Pavao (1985) Drama u stihu i stih u drami (poglavlje «Tipovi uporabe stiha u dubrovačkim preradbama Molièreovih scenskih djela»), Zagreb: Zavod za znanost o književnosti i Sveučilišna naklada Liber
 10. Pfister, Manfred (1998) Drama, teorija i analiza (poglavlje «Prijenos informacija», 77-163), Zagreb: ITI.
 11. Russo, Elena (2000) „Libidinal Economy and Gender Trouble in Marivaux's La Fausse Suivante“, Modern Language Notes 115.4, 690-713.
 12. Theobald, Catherine J. Lewis (2006) «Formes brèves as Linguistic and Social Meditations in Le Misanthrope», French Forum, vol. 31, 2, 15-33.
 13. Whatley, Janet (1977) «La double inconstance: Marivaux and the comedy of manipulation», Eighteen Century Studies, Vol. 10, br. 3, 335-350, članak dostupan u bazi JSTOR.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar