Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor

Naziv
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118559
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će pružiti uvid u razvoj izvedbenoga prostora od antičke Grčke do danas s osvrtom na refleksiju izvedbenih normi i društvenih okolnosti u obliku građevine, organizaciji gledališta te odnosu između gledateljskoga i izvedbenoga prostora. Posebno će se obraditi odstupanja od izvedbe u specijaliziranim kazališnim građevinama poput pokazalištenja mjesta svakodnevice u srednjovjekovnomu kazalištu, prostornih istraživanja u hepeningu (A. Kaprow), umjetnosti performansa (Stelarc) i suvremenomu plesu (T. Brown) te igre s performativnošću prostora u postdramskomu kazalištu (R. Foreman, Gob Squad, Bacači sjenki). Pažnju će se posvetiti i stručnoj terminologiji vezanoj uz problematiku izvedbenoga prostora kao što je ambijentalno kazalište i kazalište slika. Kolegij će biti popraćen snimcima odgovarajućih izvedbenih primjera.
Sadržaj
 1. Uvodno konstituiranje kolegija
 2. Transformativna moć izvedbe
 3. Kozmička sfera kazališta
 4. Razdvajanje kazališnoga od apsolutnoga, realnoga od fikcionalnoga prostora
 5. Od procesijske potvrde do reinskripcije prostora
 6. Renesansna slika i pucanje okvira
 7. Prazni prostor
 8. Igra realnoga i fikcionalnoga prostora
 9. Izvođač u prostoru
 10. Prostor kao izvođač
 11. Tijelo kao prostor izvedbe
 12. Posredovani prostor
 13. Virtualni prostor
 14. Završni komentari i izlaganja
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe te kategorije kazališnih organizacija vezane uz specijalizirane kazališne građevine i izvedbene prostore karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkoga kazališta
 2. navesti i analizirati pojedinačne primjere osmišljavanja izvedbenoga prostora iz različitih perioda povijesti zapadnjačkoga kazališta
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Milenko Misailović (1988), Dramaturgija scenskog prostora, Sterijino pozorje, Dnevnik: Novi Sad
 2. Boris Senker (1984), Redateljsko kazalište, CKD SSO Zagreba: Zagreb
 3. Carlson, Marvin (1989), Places of Performance, Cornell University Press: Ithaca
Dopunska literatura
 1. Souriau, Etienne (1952), „The Cube and the Sphere“, Educational Theatre Journal, god. 4, br. 1, str. 11-18
 2. Piscator, Erwin (1985), Političko kazalište, CEKADE: Zagreb
 3. Rogošić, Višnja (2010), „Srednjovjekovno izvedbeno naslijeđe u prostorom određenom kazalištu: zajednica i putovanje gradom u predstavama skupina Kugla glumište i Bacači sjenki“ u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost razonodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Split i Zagreb
 4. Bonnie Marranca (1996), The Theatre of Images, The Johns Hopkins University: Baltimore i London
 5. Brook, Peter (2003), Niti vremena, HC ITI: Zagreb
 6. Hunt, A. i Reeves, G. (1999), Peter Brook, Cambridge University Press: Cambridge
 7. Hans-Thies Lehmann (2004), Postdramsko kazalište, Centar za dramsku umjetnost i TKH – Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti: Zagreb i Beograd
 8. RoseLee Goldberg (2003), Performans. Od futurizma do danas, Test! – Teatar studentima i URK – Udruženje za razvoj kulture: Zagreb
 9. Jovićević, Aleksandra; Vujanović, Ana (2006), Uvod u studije performansa, Reč: Beograd
 10. Fischer-Lichte, Erika (2009), Estetika performativne umjetnosti, TDK Šahinpašić: Sarajevo

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar