Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji

Naziv
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131863
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će predstaviti izbor prepoznatljivih redateljskih estetika na suvremenoj hrvatskoj sceni koje rezultiraju različitim umjetničkim izvedbama: od društveno-angažiranih preko razvojnih do istraživačko-obrazovnih. Kao uvod u naslovnu građu poslužit će analiza režije kao kreativne funkcije koju osim osobe redatelja može preuzeti i dramski pisac, glumac, čitav ansambl ili gledatelj – na primjerima kazališnih praksi suvremenih europskih redatelja. Tome će se pridružiti i kratki pregled značajnih etapa u razvoju kazališne režije u Hrvatskoj. Kolegij će biti popraćen snimcima odgovarajućih izvedbenih primjera.
Sadržaj
 1. Uvodno konstituiranje kolegija
 2. Režija kao kreativna funkcija u europskom kontekstu
 3. Na tragu meiningenskoga realizma: Stjepan Miletić
 4. Moderna režija: Ivo Raić
 5. Branko Gavella
 6. Redatelji „postgavelijanci“: Kosta Spaić – Dino Radojević – Božidar Violić – Georgij Paro
 7. Branko Brezovec
 8. Ivica Boban
 9. Boris Bakal
 10. Rene Medvešek
 11. Ivica Buljan
 12. Bobo Jelčić / Nataša Rajković
 13. Borut Šeparović
 14. Oliver Frljić
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. opisati povijesni razvoj režije u hrvatskome kazalištu
 2. uočiti i analizirati specifičnosti pojedinačnih redateljskih estetika na suvremenoj hrvatskoj kazališnoj sceni
 3. izvesti teatrološku analizu redateljske poetike odabranoga autora
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Batušić, Nikola. 1983. Gavella. Književnost i kazalište. Grafički zavod Hrvatske: Zagreb
 2. Blažević, Marin. 2002./2003. „Dvojbe (oko) teatra“. Frakcija. 26-27: 98-115.
 3. Blažević, Marin. 2007. Razgovori o novom kazalištu 1 i 2. CDU: Zagreb
 4. Boban, Ivica. 2012. „O site and time specific / prostorom i vremenom određenim predstavama Kazališne radionice Pozdravi u Dubrovniku: kazališni jezik ambijenta u suigri s ostalim jezicima kazališnoga čina“. Kazalište. XV/51-52: 44-61.
 5. Bogner-Šaban, Antonija. 2011. Kazalište u povijesti i pamćenju. Rasprave, osvrti, sjećanja. Matica hrvatska: Osijek
 6. Delgado, Maria M. i Rabellato, Dan, ur. 2010. Contemporary European Theatre Directors. Routledge: Abingdon i New York
 7. Frljić, Oliver. 2009. „Ispitivanje dobrog“. Kazalište. XII/37-38: 150-157.
 8. Pejović, Katarina. 2004. „Bakal, Boris. Navigator izmještanja i diskontinuiteta – portret multimedijalnog umjetnika“. Up&Underground Art Dossier. 7-8: 18-33.
 9. Petranović, Martina. 2013. Na sceni i oko nje. Studije o hrvatskoj drami i kazalištu. Oksimoron: Osijek
 10. Šeparović, Borut. 2011. „Protunapad“. Kazalište. XIV/47-48: 66-77.
 11. Senker, Boris. 2013. „O redateljima postgavelijanske generacije – 30 godina poslije“ u: Senker, Boris i Glunčić-Bužančić, Vinka, ur. Dani hvarskoga kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu. Gavella – riječ i prostor. HAZU – Književni krug: Zagreb – Split. 39/1: 411-439.
 12. Senker, Boris. 1984. Sjene i odjeci. Kazališni ogledi i studije. Znanje: Zagreb.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar