Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji

Naziv
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117492
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se upućuju u razumijevanje osjetljivog odnosa ljudske zajednice i korištenja prirodnih resursa kroz različite razine gospodarstava uvjetovanih novim iskustvima i tehnologijama.
Sadržaj
 1. Klima i osiguranje egzistencije
 2. Seobe naroda i komunikacije kopnom i vodom
 3. Prijelazi preko planina, gazovi i mostovi
 4. Izgradnja komunikacija i naselja na njima
 5. Sredstva za komunikaciju (vozila i plovila)
 6. Tehnološki razvoj - od krušnih do metalurških peći
 7. Sredstva za obradu, obranu i napad
 8. Osvajanja i utvrđivanje
 9. Prirodni resursi i njihova eksploatacija
 10. Dnevni standard zajednica
 11. Razmjene dobara i trgovina
 12. Zemljopisni prostor za preživljavanje i čuvanje tradicije
 13. Orijentacija u godišnjem ciklusu
 14. Sahrane i groblja
 15. Razumijevanje svijeta i likovna simbolika

Ishodi učenja
 1. Objasniti i definirati tehnološke procese i promjene koje su obilježile prekretnicu u ljudskom napretku
 2. Kritički analizirati tehnološke promjene kroz različite aspekte (kulturološke, socijalne, tradicijske, klimatske, krajobrazne…)
 3. Vrednovati i preispitati vezu između društveno-ekonomskih procesa i tehnološkog izbora na različitim geografskim područjima
 4. Definirati i interpretirati načine eksploatacije prirodnih resursa
 5. Komentirati i analizirati distribuciju i trgovinu (predmetima i sirovinama) unutar različitih obrazaca (kulturoloških, komunikacijskih, krajobraznih…)
 6. Objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 7. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz prapovijesna razdoblja
 8. Smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 9. Argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 10. Moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji tijekom semestra i usmeni ispit. Usmenim ispitom na kraju semestra provjerit će se prepoznavanje i kritičko promišljanje usvojenih kompetencija o tehnološkim procesima i promjenama i njihova uvjetovanost unutar različitih obrazaca (društvenim, tradicijskim, kulturološkim, ekonomskim, komunikacijskim, klimatskim, krajobraznim, duhovnim).

Obavezna literatura
 1. Butzer K. W., 1993, Archaeology and Human Ecology, Cambridge University Press, Cambridge
 2. Hindley G., 1972, A History of Roads, The Citadel Press, Secaucus, N. Jersey
 3. Hodges H.,1974, Technology in the Ancient World, Alfred A. Knopf, N. York
 4. Pigott S.,1983, The Earliest Wheeled Transport, Cornell University Press, Ithaca, N. York
 5. Vrsalović D.. 1979, Arheološka istraživanja u podmorju Istočnog Jadrana, Republički zavod za zaštitu kulturnih spomenika, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Brothwell D. R, A. M. Pollard, (Ed.), 2001, Handbook of Archaeological Sciences, John Wiley and Sons, LTD, Chichester, (izabrana poglavlja)
 2. J.P., C. Eluere, 1991, Decouverte du Metal, Millenaires - dossier 2, Picard, Paris (izabrani članci)
 3. Grant J., S. Gorin, N. Fleming, 2005, The Archaeology Coursebook, Routledge, London (izabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij