Tekstne vrste I

Naziv
Tekstne vrste I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79921
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Stjecanje znanja o funkcioniranju i strukturiranju tekstnih vrsta.
Sadržaj
 1. O tekstu, tekstnim vrstama i kriterijima za njihovo razlikovanje
 2. Vremenska prognoza
 3. Vremenska prognoza
 4. Horoskop
 5. Horoskop
 6. Uputstva za upotrebu
 7. Uputstva za upotrebu
 8. Reklama
 9. Reklama
 10. Oglas
 11. Oglas
 12. Vic
 13. Vic

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti analitički instrumentarij tekstne lingvistike na konkretnim tekstovima.
 2. Studenti će moći usporediti različite vrste tekstova u njemačkome i hrvatskome jeziku te izdvojiti zajednička obilježja, odnosno razlike.
 3. Studenti će moći samostalno detektirati i protumačiti uvriježene kriterije koji se rabe u tekstnolingvističkoj analizi.
 4. Studenti će moći na temelju tipičnih jezičnih konstrukcija prepoznati o kojoj je tekstnoj vrsti riječ.
 5. Studenti će moći definirati i nabrojiti semantičke, sintaktičke i stilske karakteristike pojedinih tekstnih vrsta obrađenih na nastavi.
 6. Studenti će moći preoblikovati manjkave tekstove da zadovolje kriterije tekstualnosti.
Metode podučavanja
analiza tekstova, diskusija, pojedinačni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i/ili kraći seminarski rad,

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2001
 2. Bračić, Stojan - Fix, Ulla – Greul Albrecht: Textgrammatik-Textsemantik-Textstilistik, Ljubljana: Filozofska fakultetaUniverze v Ljubljani, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2007.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar