Temelji indijske civilizacije 1

Naziv
Temelji indijske civilizacije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
35949
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne pojmove vedske književnosti i kulture.
 2. Student će moći grupirati vrste vedske književnosti.
 3. Student će moći opisati duhovnu i povijesnu sliku indijskoga potkontinenta u predarijsko i vedsko doba.
 4. Studen će moći razlikovati duhovnost i kulturu predarijskoga doba od vedskoga.
 5. Studen će moći usporediti različite vrste vedske književnosti i vrednovati njihovu ulogu u razvoju indijske kulture.
 6. Student će moći procijeniti religijski, kultirni i socijalni učinak vedske kulture u suvremenoj Indiji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Basham, A. L. (1954., pretisci do danas), "The Wonder that was India. A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims", New York.
 2. Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb. (osobito uvodna poglavlja u pojedina razdoblja i područja književnosti)
Dopunska literatura
 1. Renou, Louis & Filliozat, Jean (sv. I: 1947., sv. II: 1953., pretisak I ? II: 1985.), L? Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris.
 2. Bloomfield, Maurice (1907., 1972.), The Religion of the Veda, Delhi ? Varanasi
 3. Macdonell, Arthur Anthony (1898., pretisak 1995.), Vedic Mythology, 1Strassburg, Delhi
 4. Zaehner, Robert C. (1966.), Hinduism, London.
 5. Oldenberg, Hermann (11877., 1959.), Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, 1Berlin, Stuttgart.
 6. Ježić, Mislav (1986.), Rgvedski himni, Zagreb.
 7. Ježić, Mislav (1999.),Rgvedske upanišadi, Zagreb (Uvod: povijesni i društveni okvir, Obredni okvir)
 8. Hutton, J. N. (1963.), Caste in India, London.
 9. Wheeler, Sir Mortimer (1953.), The Indus Civilization, Cambridge.
 10. Wheeler, Sir Mortimer (1968.), Early India and Pakistan, London.
 11. Erdosy, George (ur.) (1995.), The Indo-Aryans of Ancien South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity, Berlin ? New York.
 12. Allchin, F. R. (ur.) (1995.), The Archaeology of Early Historic South Asia. The Emergence of Cities and States, Cambridge.
 13. Smith, Vincent A. (31958.), The Oxford History of India, Oxford.
 14. Kulke, H. & Rothermund, D. (1968., 1990.), A History of India, London and New York.
 15. Smith, Vincent A. (1/1924., 4/1967.), Early History of India, from 600 B.C. to the Muhammadan Conquest, including the invasion of Alexander the Great, Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar