Teorija informacijske znanosti

Naziv
Teorija informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
86433
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s teorijom i poviješću organizacije i prikaza znanja, s metodama i tehnikama obrade dokumenata; kroz seminarski rad i vlastita istraživanja pojedinih formi znanja i komunikacijskih obrazaca – studenti trebaju razumjeti uvjetovanost pojedinih formi znanja socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima, te spoznati metode za njihovo proučavanje.
Sadržaj
 1. Predmet informacijske znanosti (ishodišta informacijske znanosti, definicija i područje informacijske znanosti)
 2. Teorijski problemi informacijske znanosti od 1960. do 2000. godine
 3. Povijesni pregled nastanka i razvoja informacijske znanosti
 4. Pojam relevantnosti
 5. Bibliometrijski zakoni
 6. Faktura i morfologija obavijesti
 7. Tipovi INDOK objekta
 8. Struktura i geneza informacijskih sustava
 9. Prikaz znanja
 10. Pretraživanje obavijesti: obavijesti, pogrešne obavijesti i protuobavijesti
 11. Matematičke i lingvističke metode za pretraživanje tekstova dokumenata
 12. Tipologija znanja
 13. Javno i privatno znanje
 14. Korporativno znanje
 15. Povijesno znanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti načela i postupke organizacije, razmjene i obrade znanja i informacija
 2. Identificirati i opisati komunikacijske obrasce razmjene znanja u ovisnosti o raspoloživim tehnologijama
 3. Primijeniti teorijske i metodološke spoznaje informacijskih znanosti za identifikaciju i obradu različitih korpusa znanja
 4. Identificirati, opisati i vrednovati pojedine tipove relevantnosti
 5. Demonstrirati poznavanje osnovnih teorijskih postavki upravljanja fondovima znanja
 6. Razumjeti i opisati razvoj i funkcioniranje informacijsko dokumentacijskih institucija (u svijetu, ali i u Hrvatskoj)
 7. Demonstrirati poznavanje metoda za istraživanje informacijskih pojava i fondova
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Ispit (70%), seminar (30%)

Obavezna literatura
 1. Saračević, T.: Relevance reconsidered '96, Second International Conference on Conception of Library and Information Science, 1996.
 2. Tuđman, M.: Teorija informacijske znanosti, Zagreb: Informator, 1990.
 3. Saračević, T.: Information Science. JASSIS 50(12):1051-1063, 1999.
 4. Tuđman, M.: Prikazalište znanja, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2003.
Dopunska literatura
 1. Tuđman, M. (ur.): Modeli znanja i obrada prirodnog jezika, Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003.
 2. M. Tuđman. Informacijsko ratište i informacijska znanost. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.
 3. Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti/ uredila Đurđica Težak i sur. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 4. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Uredio M. Tuđman. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2008.
 5. Tuđman, M.: Obavijest i znanje, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990.
 6. The Future of Information Sciences: INFuture2009 – Digital Resources and Knowledge Sharing / uredili Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, David Bawden, Jadranka Lasić.Lazić, Aida Slavić. Zagreb: Department of Information Sciences, Fakulty of Humanities and Social Sciences, Univerity of Zagreb, 2009.
 7. INFuture2007: "Digital Information and Heritage" / uredili Sanja Seljan i Hrvoje Stančić. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar