Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti

Naziv
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52671
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim problemima, područjima, terminologijom i razvojem teorije književnosti.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (1)
 3. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (2)
 4. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (3)
 5. Klasifikacija književnosti (1)
 6. Klasifikacija književnosti (2)
 7. Analiza književnog teksta (1)
 8. Analiza književnog teksta (2)
 9. Poetika, retorika, estetika
 10. Pozitivizam
 11. Formalizam i znanost o književnosti
 12. Lingvistika i znanost o književnosti (1)
 13. Lingvistika i znanost o književnosti (2)
 14. Zaključna rasprava
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. opisati strukturu znanosti o književnosti, definirati njezine grane te objasniti razlike među njima
 2. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 3. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 4. objasniti razlike između sinkronijske i dijakronijske klasifikacije književnosti te nabrojiti i opisati njihove temeljne kategorije
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (test i esej), aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj: Teorija književnosti. Zagreb, 1994.
 2. Eagleton, Terry: Književna teorija. Zagreb, 1987.
 3. Compagnon, Antoine: Demon teorije. Zagreb, 2007.
 4. Škreb, Zdenko i Ante Stamać (ur.): Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb, 2000.
 2. Beker, Miroslav: Povijest književnih teorija. Zagreb, 1979.
 3. Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije. Zagreb, 1999.
 4. Pavličić, Pavao: Književna genologija. Zagreb, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar