Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju

Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117984
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje, analiza i usporedba tradicionalne epistemologije izgrađene oko individualnog spoznavatelja i socijalne epistemologije unutar koje se naglasak stavlja na institucije i konvencije važne za formiranje spoznaje i proizvodnju znanja u suvremenom intelektualnom polju, napose na području prirodnih i društvenih znanosti.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Ustanovljenje ključnih razlika između itradicionalno-individualnog i socijalno-epistemološkog pristupa znanju
 2. Formiranje kritičke prosudbe kanonskih tekstova u povijesti filozofije i novijih radova na području socijalne epistemologije
 3. Utvrđivanje važnosti epistemologije za društvena pitanja u kojima ekspertiza ima važnu ulogu
 4. Izrada seminarskog rada na temelju prorađene literature
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Ian Hacking, Representing and intervening, 1983., Cambridge University Press
 2. Susan Haack, Defending science within reason, 2007., Prometheus Books
 3. Alan F. Chalmers, What is this thing called science?, 1999., Open University Press
 4. Fredrick Schmitt, Socijalna epistemologija, u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja, 2004. (J.Greco i E.Sosa ur., hrv. izdanje priredio B.Mikulić), Jesenski i Turk
 5. K. Brad Wray, Kuhn’s evolutionary social epistemology, Cambridge University Press
 6. Steve Fuller, Thomas Kuhn: A philosophical history for our times, 2000., Univerisity of Chicago Press
 7. Steve Fuller i James H. Collier, Philosophy, rhetoric and the end of knowledge, 2004., LEA Publishers
 8. Snježana Prijić-Samaržija, Društvo i Spoznaja, 2004., Kruzak
 9. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 10. Boran Berčić, Znanost i istina, 1995., Hrvatski kulturni dom

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij