Teorije i metodike nastave

Naziv
Teorije i metodike nastave
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
118146
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s predmetom metodike nastave i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave te razviti bazične kompetencije vezane uz promatranje i praćenje nastave te planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i kolegijalno opažanje.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza studenata, učitelja mentora, voditelja metodičkih vježbi i profesora. Predstavljanje ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Osnovni metodički pojmovi
 3. Ciljevi i zadaci nastave
 4. Artikulacija nastavnog sata
 5. Oblici nastavnog rada
 6. Metodičko oblikovanje udžbenika
 7. Nastavne strategije i metode
 8. Nastavni postupci
 9. Metode aktivnog učenja
 10. Integrirano poučavanje
 11. Praćenje i vrednovanje u nastavi
 12. Metodika književno-umjetničkog područja
 13. Metodika prirodno znanstvenog pordučja
 14. Pripremanje za izvedbu nastavnog sata
 15. Završna analiza rada

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne metodičke pojmove
 2. Razlikovati metodiku nastave od didaktike
 3. Upotrijebiti različite sociološke oblike nastavnoga rada u zadanoj nastavnoj situaciji
 4. Demonstrirati različite nastavne metode
 5. Procijeniti opravdanost odabrane nastavne metode
 6. Samostalno osmisliti pripremu za nastavu služeći se različitim izvorima iz područja metodike nastavnog predmeta (priroda i društvo)
 7. Samostalno planirati, izvesti i evaluirati nastavni proces na razini nastavne jedinice
 8. (Samo)evaluirati nastavni proces prema zadanim metodičkim kriterijima
Metode podučavanja
predavanje, metodičke vježbe, javna pedavanja, ogledna predavanja, kolegijalno opažanje u nastavi
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno odgovorili zahtjevima ovog kolegija studenti moraju zadovoljiti svih pet navedenih područja: • Pohađanje metodičkih vježbi • Javno predavanje • Kolegijalno opažanje+dnevnik promatranja nastave • Kolokviji • Pismena priprema U prve tri kategorije ocjena je u kategoriji: zadovoljio – nije zadovoljio.U zadnje dvije kategorije ocjena je brojčana.

Obavezna literatura
 1. De Zan, I. (2001). Metodika prirode i društva.Školska knjiga:Zagreb
 2. Peko, A; Pintarić, A. (1999.) Uvod u didaktiku hrvatskog jezika. Osijek: Pedagoški fakultet.
 3. Markovac, (2000.) Metodika početne nastave matematike. Školska knjiga: Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Aktualni udžbenici za RN u osnovnoj školi i odgovarajući priručnici za učitelje.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar