Teorijska arheologija

Naziv
Teorijska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117934
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s razvojem znanstvene misli u arheologiji s posebnim težištem na prapovijesnoj arheologiji
Sadržaj
 1. Uvod u teorijsku arheologiju
 2. Počeci arheologije
 3. Rasprave o arhaičnosti ljudskog roda i počeci arheologije paleolitika
 4. Počeci i razvoj prapovijesne arheologije u Hrvatskoj
 5. Kulturno-povijesni pristup
 6. Rani funkcionalno-procesualni pristup
 7. Procesualni i postprocesualni pristupi
 8. Socijalna arheologija
 9. Ekonomska arheologija
 10. Kognitivna arheologija
 11. Arheologija danas
 12. Arheologija i druge znanosti
 13. Budućnost arheologije
 14. Rasprave
 15. Rasprave

Ishodi učenja
 1. Navesti i raspraviti osnovne sociološke i filozofske pravce koji su utjecali na arheološke teorije
 2. Navesti i raspraviti glavne arheološke teorije i okolnosti njihova formiranja
 3. Razumjeti, vrednovati i kritički propitivati značaj teorije pri donošenju arheoloških interpretacija
Metode podučavanja
predavanja, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Johnson, M., 2009, Archaeological Theory: An Introduction, Willey-Blackwell
 2. Olsen, B. 2002, Od predmeta do teksta, Geopoetika, Beograd
 3. Trigger, B. 2006, A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij