Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.

Naziv
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
117660
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. demonstrirati detaljno poznavanje razvoja suvremene historiografije stare povijesti
  2. istraživati različita teorijska gledišta koja omogućavaju diferencirane perspektive različitih fenomena stare povijesti
  3. primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima (u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, rodnoj itd. staroj povijesti) pri konkretnom istraživanju
  4. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
  5. prosuditi valjanost argumenata različitih povjesničara i historiografskih škola
  6. sudjelovati u diskusiji potičući dubinsko promišljanje o temi
  7. napisati dobro strukturiran seminarski rad na temelju kompleksnih informacija
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij