Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.

Naziv
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124412
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Produbljenije obraditi historiografiju staroga svijeta, njezine odjeke i valorizaciju u kasnijim razdobljima. Osposobiti polaznike da se koriste antičkim literarnim izvorima i raznim djelima novovjekovne latinističke historiografije kao mogućim izvorom kvalitetnih podataka za istraživanje stare povijesti jugoistočne Europe.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Polaznik kolegija u glavnim crtama poznaje razvitak antičke historiografije i njezine značajke, te regionalne novovjekovne latinističke historiografije.
  2. Svjestan je da se ta produkcija u različitim razdobljima različito vrednovala i sposoban graditi i obrazlagati vlastito mišljenje o konkretnom primjeru.
  3. Razumije zahtjeve egdotike, poznaje strukturu kritičkih i komentiranih izdanja i umije vrednovati dostupna izdanja.
  4. Upućen je u metodologiju rada na izvornicima i na prijevodima literarnih izvora.
  5. Usvojio je vještine rada na antičkim literarnim izvorima.
  6. Usvojio je vještine rada na djelima rane novovjekovne historiografije
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij