Terenski rad - terenska nastava 1

Cilj
Cilj terenske nastave je omogućiti studentu razumijevanje arheološkog gradiva kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu te ga usmjeriti na rješavanje i analiziranje problema iz arheološke prakse. Integriranjem terenske nastave na svim razinama studija studentima je omogućen postepeni razvoj kompetencija od početka do kraja obrazovanja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
  2. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
  3. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
  4. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
  5. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
  6. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
  7. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
Metode podučavanja
Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar