Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike

Naziv
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
118626
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Prikazati osnove tipologije i kronologije grčkog i rimskog sitnog pokretnog materijala; smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija; argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenoga znanja.
Sadržaj
 1. Tipologija i njeno značenje u obradi materijala
 2. Materijali - metal
 3. Materijali - ostali materijali
 4. Fibule - arhaika, klasična Grčka i helenizam
 5. Fibule - rimsko razdoblje
 6. Fibule - kasna antika
 7. Igle
 8. Torkvesi i pektorali
 9. Narukvice
 10. Prstenje i naušnice
 11. Pojasevi
 12. Upotreba jantara i njegovo značenje
 13. Zaključna razmatranja
 14. Posjet muzeju
 15. Pismeni kolokvij

Ishodi učenja
 1. upoznati studenta s važnošću pokretnog materijala u klasičnoj arheologiji (datacija, određivanje porijekla, ekonomija, trgovina)
 2. prikazati klasifikaciju tipologije i kronologije pokretnog materijala klasične antike
 3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja najznačajnijih i tipičnih pokretnog materijala klasične antike
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Skupina autora: Longae Salone I., ur. E. Marin, Split 2002. Odabrana poglavlja: 175 - 560.
 2. Skupina autora: Longae Salone II., ur. E. Marin, Split 2002. Odabrana poglavlja: 99 - 225.
Dopunska literatura
 1. Skupina autora: Salona Christiana, ur. E. Marin et al., Split, 1994. 427. p.
 2. R. Koščević, Antičke fibule s područja Siska, Zagreb, 1980.
 3. A. Eterović, ΚΑΤΑΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ, Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Zbornik I. međunarodnog arheološkog kolokvija. Crikvenica, 23.-24. listopada 2008., Crikvenica 2011.
 4. R. Koščević, Metalni i koštani nalazi, u: PAX ET BONUM FF – AM. Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju, Sinj, 2008.
 5. R. Koščević, Antička bronca iz Siska, Zagreb, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar