Diplomski rad na studiju Germanistike

Naziv
Diplomski rad na studiju Germanistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
12
Šifra
124314
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
 1. Razgovor o područjima interesa diplomanda, usmjeravanje, bibliografski poticaji
 2. Usmjeravanje diplomanda na uže tematsko područje i metodologiju rada
 3. Izvještaj diplomanda o skupljenoj literaturi, radna verzija teme
 4. Izvještaj diplomanda o proučenoj literaturi, preciznije definiranje teme, upućivanje na dodatnu literaturu
 5. Izvještaj diplomanda o dosadašnjim spoznajama s područja odabrane teme
 6. Koncipiranje rada, provizorno kazalo
 7. Pisanje uvoda (obrazlozenje teme, ciljevi, hipoteze, metodologija)
 8. Pisanje rada, uz konzultacije
 9. Pisanje rada, uz konzultacije
 10. Pisanje rada, uz konzultacije
 11. Pisanje rada, uz konzultacije
 12. Pisanje rada, uz konzultacije
 13. Pisanje rada, uz konzultacije
 14. Pisanje rada, uz konzultacije
 15. Obrana diplomskog rada

Ishodi učenja
 1. Identificirati i odabrati relevantne stručne i znanstvene tekstove s područja odabrane teme, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
 2. Fokusirati područje istraživanja primjerene širine i dubine, pogodne za jednosemstralni rad na temi.
 3. Primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature, bilježenja i skiciranja.
 4. Koncipirati rad primjereno obrazloženog cilja i ključnih teza.
 5. Samostalno provesti zacrtano istraživanje i interpretirati rezultate.
 6. Primijeniti uzuse znanstvenog pisanja.
 7. Samostalno napisati rad primjerene sustavnosti, koherencije i stila.
Metode podučavanja
Individualne konzultacije s diplomandom.
Metode ocjenjivanja
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada utvrđuje ocjenu rada. U zapisnik se unose pitanja povjerenstva postavljena na obrani i ocjena rada.

Obavezna literatura
 1. Duden (2006) Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion Taschenbuch.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij