Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti

Naziv
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
15
Šifra
124318
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Izrada znanstvenog rada uz pomoć vještina stečenih tokom studija grčkog jezika i književnosti
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student razumije principe sastavljanja bibliografije znanstvenog rada
  2. Student je upoznat s osnovnim principima pisanja znanstvenog rada
  3. Student ostvaruje sintezu znanja stečenog tokom studija
Metode podučavanja
Konzultacije
Metode ocjenjivanja
Obrana rada pred komisijom

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij