Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries

Naziv
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
102113
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar