Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (II)

Naziv
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
124533
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
75

Cilj
usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.
Sadržaj
 1. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik. Konverzacijske vježbe.
 2. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik. Konverzacijske vježbe.
 3. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik. Konverzacijske vježbe.
 4. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik; analiza i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe.
 5. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik; analiza i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe.
 6. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik; analiza i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe.
 7. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik; analiza i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe.
 8. Prijevod tekstova iz turske novije proze na hrvatski jezik; analiza i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe.
 9. Ponavljanje i provjera znanja.
 10. Prijevod tekstova iz hrvatske književnosti na turski jezik i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe; izlaganje seminara.
 11. Prijevod tekstova iz hrvatske književnosti na turski jezik i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe; izlaganje seminara.
 12. Prijevod tekstova iz hrvatske književnosti na turski jezik i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe; izlaganje seminara.
 13. Prijevod tekstova iz hrvatske književnosti na turski jezik i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe; izlaganje seminara.
 14. Prijevod tekstova iz hrvatske književnosti na turski jezik i usporedba s objavljenim prijevodima. Konverzacijske vježbe; izlaganje seminara.
 15. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. samostalno prevoditi prozne tekstove različitih razina složenosti s turskog na hrvatski jezik tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 2. samostalno s hrvatskog na turski jezik prevoditi jednostavnije prozne tekstove koji pripadaju različitim diskursima i funkcionalnim stilovima
 3. razumjeti duže govore i predavanja, pratiti složenu argumentaciju, razumjeti i prevoditi televizijske programe i filmove na standardnom turskom jeziku
 4. spontano i tečno komunicirati u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 5. strukturirati vlastiti tekst na turskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
Metode podučavanja
Vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. The Structure of Turkic. In: The Turkic Languages (1998.), ed. by L. Johanson and É. Á. Csató. London, New York.
 3. Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.
Dopunska literatura
 1. Grönbech, K. (2000.), Türkçenin yapısı (çeviren M. Akalın), Ankara.
 2. Slobin, D. I. & Zimmer, K. (1986.), Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam, Philadelphia.
 3. Šiljak-Jesenković, A. (2003.), Nad turskim i bosanskim frazikonom, Sarajevo.
 4. Cankay, S. (1988.), Untersuchungen zu den redeeinleitenden Verben im Deutschen und Türkischen: kontrastive Sprachanalyse, Oberhausen.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar