Učenje stranog jezika

Naziv
Učenje stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36732
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim metodama nastave stranih jezika, njihovim razvojem te utjecajima lingvistike i drugih srodnih znanosti na metodologiju nastave stranih jezika; dati pregled teorija i načela učenja i faktora koji na učenje utječu (motivacija, primanje obavijesti, pamćenje, uporaba pohranjenih obavijesti) te razmatrati ta načela u slučaju učenja stranog jezika; razmatrati principe poučavanja i različite modele teorije nastave stranih jezika dati pregled razvoja suvremenih metoda učenja stranih jezika što se povezuje s razvojem jezikoslovne znanosti i njezinim utjecajem na nastavu i poučavanje.
Sadržaj
 1. Učenje: klasično uvjetovanje, operantno uvjetovanje, socijalne teorije učenja, kognitivne teorije učenja
 2. Pamćenje – 1: vrijeme zadržavanja obavijesti, (senzorno, kratkoročno, dugoročno), vrste dugoročnog pamćenja, deklarativno i proceduralno pamćenje (epizodičko i semantičko)
 3. Pamćenje – 2: obrada obavijesti i pamćenje, moždana lateralizacija i pamćenje, zaboravljanje, poremećaji pamćenja, pamćenje i dob, pamćenje i kontekst
 4. Učenje stranog/drugog jezika: teorije i modeli
 5. Metode učenja stranih jezika do kraja 19. stoljeća
 6. Reforma učenja stranih jezika u 19. stoljeću: direktne metode
 7. Utjecaj strukturalizma i biheviorizma na nastavu stranih jezika
 8. Teorijski pogledi o jeziku Chomskoga i njegov utjecaj na nastavu stranih jezika
 9. Utjecaj sociolingvistike, kontrastivne analize i primijenjene lingvistike na nastavu stranih jezika
 10. Audiovizualne metode
 11. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom
 12. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom
 13. Principi AVGS metodologije i njihov razvoj
 14. Suvremene metode nastave stranih jezika
 15. Bilingvizam

Ishodi učenja
 1. objasniti razlike između procesa usvajanja i učenja jezika
 2. opisati i objasniti raznovrsne teorije i pristupe učenju stranoga jezika
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika
 4. uusporediti i komentirati principe AVGS metodologije s ostalima pristupima učenju stranoga jezika
 5. objasniti i komentirati pojam bilingvizma
Metode podučavanja
Predavanja (30 sati)
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave (1 ECTS), kolokviji (ako im student pristupi), ispit (2 ECTS)

Obavezna literatura
 1. Guberina, P. (1967). Audiovizuelna-globalnostrukturalna metoda. Govor, 1, 2, str. 5-27.
 2. Horga, D. (1977). O učenju izgovora. Strani jezici, 6, 3-4, 191-195.
 3. Prebeg-Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga. Zagreb, str. 6-113.
 4. Mitchell, R., F. Myles (1998). Second Language Learning Theories. London, New York, Sydney. Auckland. Arnold.
Dopunska literatura
 1. Črnivec, Lj. (1993). Alternativne metode u nastavi stranih jezika. Strani jezici, 22, 1, 27-40.
 2. Montani, K. (1971). Dimaničnost didaktičkih postupaka pri usvajanju stranih jezika po audiovizuelnoj-globalnostrukturalnoj metodi. Govor, 2, 3, 35-45.
 3. Šimunović, A. (1971). Gramatika govora. Govor, 2, 3, 47-54.
 4. Šimunović, A. (1971). Zašto u AVGS metodi ne pristupamo istovremeno pisanom i govornom jeziku. Govor, 2, 3, 55-65.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar