Umjetna inteligencija

Naziv
Umjetna inteligencija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
60191
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim pojmovima umjetne inteligencije (UI), područjima kojima se UI bavi, ekspertnim sustavima, jezicima za programiranje UI, te metodama kojima se UI koristi
Sadržaj
 1. Uvod, pojam umjetne inteligencije, usporedba između prirodne i umjetne inteligencije
 2. Turingov test, kineska soba, Loebnerova nagrada, chatbotovi
 3. Stručni (ekspertni) sustavi, osnovni dijelovi i način rada stručnih sustava
 4. Područja primjene stručnih sustava
 5. Načini pretraživanja, "slijepo" i heurističko pretraživanje, pretraživanja po dubini i širini
 6. Metode i sheme za prikaz znanja
 7. Računalna obrada prirodnoga jezika - problemi i metode
 8. Robotika - osnovni pojmovi
 9. Područja primjene robotike

Ishodi učenja
 1. upoznati područja umjetne inteligencije
 2. razumjeti metode kojima se umjetna inteligencija koristi
 3. upoznati način rada ekspertnih sustava
 4. razumjeti probleme u računalnoj obradi prirodnoga jezika
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Russell, Stuart - Norvig, Peter: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
Dopunska literatura
 1. Mišljenčević, Duško - Maršić, Ivan: Umjetna inteligencija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij