Umjetnost Trecenta

Naziv
Umjetnost Trecenta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118192
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je steći znanje o stilskim i ikonografskim značajkama umjetnosti u ovom značajnom razdoblju. Iako je kolegij zamisljen kao pregled najznačajnijh umjetničkih pojava u tom razdoblju s namjerom upoznavanja i sistematiziranja te građe, nastojati ćemo obraditi i tematske cjeline kao što je pojava sekularnih tema u umjetnosti, oblikovanje civilnog identiteta putem kolektivnog štovanja slika, manifestacije humanističkog duha u slikarstvu od Giotta do kraja 14. stoljeća i druge.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura