Uporabna grčka i rimska keramika

Naziv
Uporabna grčka i rimska keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
51112
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pokazati i protumačiti osnovnu tipologiju i kronologiju važnost grčke, helenističke i rimske keramike.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s tehnologijom keramike (od sirovine do pečenja)
 2. Izrada rukom rađene keramike i na kolu (uz prikazivanje filma i prezentaciju)
 3. Grčka keramika - općenito
 4. Grčka keramika – prepoznavanje, podjela (vježbe)
 5. Grčka keramika - određivanje tipologije i kronologije (vježbe)
 6. Rimska keramika - općenito
 7. Rimska keramika - način izrade
 8. Rimska keramika - tipologija kronologija
 9. Rimska keramika - podjela prema provincijama
 10. Obrada rimske keramike (od dokumentacije do objave materijala)
 11. Vježbe (stolno rimsko posuđe)
 12. Vježbe (kuhinjska keramika)
 13. Vježbe (rimske amfore)
 14. Vježbe – priprema za izradu rimske keramike
 15. Vježbe - izrada rimske svjetiljke

Ishodi učenja
 1. upoznati studenta s važnošću keramike u klasičnoj arheologiji (datacija, određivanje porijekla, ekonomija, trgovina)
 2. prikazati klasifikaciju tipologije i kronologije grčke, helenističke i rimske keramike
 3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja najznačajnijih i tipičnih primjeraka grčke, helenističke i rimske keramike
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima i ostalim medijima prema potrebi. Studenti u arheološkoj radionici na kraju kolegija vježbaju izradu određenog keramičkog predmeta.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje i izrada keramičkog predmeta.

Obavezna literatura
 1. Praktische Untersuchungen zur antiken Keramik, Festschrift zur 100. geburtstag von Adam Winter, Remshalen 2003.
 2. W. Hilgers, Lateinische Gefässnamen, Bezeichungen, Funktion und Form römischer Gefässe nach den antiken Schriftquelle, Düsseldorf, 1969.
Dopunska literatura
 1. Atlante delle forme ceramiche I, Enciclopedia dell` Arte Antica, Roma, 1981.
 2. Atlante delle forme ceramiche II, Enciclopedia dell` Arte Antica, Roma, 1985.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar