Upravljanje i autonomija škole

Naziv
Upravljanje i autonomija škole
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117648
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za prepoznavanje, dijagnostiku i rješavanje aktualne pedagoške problematike koja se realizira putem projektne nastave s refleksijom na školsku praksu
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza profesorice i studenata. Predstavljanje specifičnosti načina rada na kolegiju. Dogovor o načinima izvršavanja seminarskih obveza- izvođenju pedagoških radionica.
 2. Projektna nastava; aktualna pedagoška problematika vezana uz upravljanje školskim sustavima
 3. Sustav davanja povratnih informacija; pedagoška radionica
 4. Učinkovitost restitucije;pedagoška radionica
 5. Odgojno-obrazovna ekologija;pedagoška radionica
 6. Grupna dinamika i teambuilding; pedagoška radionica
 7. Sukobi u školi; pedagoška radionica
 8. Umijeće pregovaranja i uvjeravanja; pedagoška radionica
 9. Kolegijalno opažanje;pedagoška radionica
 10. Moć humora pri upravljanju školom; pedagoška radionica
 11. Zakonske odrednice upravljanja školom; pedagoška radionica
 12. Zadovoljstvo djelatnika škole poslom;pedagoška radionica
 13. Prezentacija projektnih zadataka
 14. Prezentacija projektnih zadataka
 15. Prezentacija projektnih zadataka

Ishodi učenja
 1. Odabrati važnu aktualnu problematiku na razini škole i studiozno je obraditi na razini projektnog zadatka
 2. Organizirati i osmisliti istraživački rad na odabranu problematiku
 3. Integrirati znanja iz različitih područja pedagogije u cilju rješavanja problema
 4. Predložiti rješenje odabrane problematike i po mogućnosti realizirati u školskoj praksi (moguće simulacije, dramatizacije i sl; ovisno o specifičnostima istraživačke problematike)
 5. Prezentirati rezultate projektnog zadatka pred sustručnjacima (kolegama), roditeljima i/ili učenicima
 6. Surađivati i timski djelovati s odabranim članovima grupe
 7. Samo)evaluirati timski(grupni) rad, prezentaciju i rješenja odabrane problematike
Metode podučavanja
projektna nastava, konzultativni rad, pedagoška radionica, istraživački rad, predavanja
Metode ocjenjivanja
Rad studenata se vrednuje u skladu sa šest postavljenih točaka: • Odabir problematike i izvora znanja • Teorijski dio rada • Empirijski dio rada • Pedagoška radionica • Prezentacija rada • Samoevaluacija rada i grupne dinamike te redovitosti i kvaliteti davanja povratnih infromacija u dogovorenim točkama projektne nastave.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar