Upravljanje informacijama i znanjem

Naziv
Upravljanje informacijama i znanjem
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117597
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru razumijeti teorijska i praktična načela i metode organizacije i upravljanja informacijama i znanjem. Razumijet će teorijska i praktična rješenja za potrebe suradnje i toka rada. Upoznat će izvore upravljanja preko aktivnosti kao što su praćenje zahtijeva, smještaj, raspored i vitalne dijelove o upravljanju projetima. Naučit će pronaći prave izvore za podršku projektu, steći vještine za planiranje i izbor najboljih izvora.
Sadržaj
 1. Društvo znanja i društvene promjene
 2. Priroda informacija i znanja
 3. Upravljanje znanjem. Vrste znanja. Tacitno i eksplicitno znanje
 4. Upravljanje vlastitim znanjem. Upravljanje vlastitim vremenom. Alati i tehnologije.
 5. Samostalno rjesavanje postavljenog zadatka
 6. Stvaranje, prikupljanje i razmjena znanja
 7. Upravljanje informacijama, podacima, spisovodstvo.
 8. Upravljanje projektima.
 9. Organizacijska kultura, Zajednice prakse
 10. Organizacija i prezentacija. Metapodaci
 11. Kodifikacija. Pristup. Tehnologija.
 12. Društveni kapital. Business inteligence - Poslovno izvještavanje
 13. Upravljanje ljudskim potencijalom
 14. Etička pitanja. E-učenje
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Istražiti i vrednovati metode organizacije znanja
 2. Usporediti, vrednovati i odabrati modele i metode organizacije informacija
 3. Predložiti modele upravljanja osobnim znanjem i vremenom
 4. Odabrati i primjeniti elemente strategije organizacije i prezentacije znanja
 5. Uspostaviti modele upravljanja projektima i zapisima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni dio ispita 30 % Usmeni dio ispita 20 % Pohađanje nastave i aktivnosti 20 % Projekt- timski rad 20 % Seminar 10%

Obavezna literatura
 1. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
 2. Davenport, T. Prusak, L. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston : Harvard Business School Press, 2000
 3. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004
 4. Knowledge management for the information professional / edited by T. Kanti Srikantaiah and Michael E. D. Koenig. Medford, New Jersey: Information today, 2000.
Dopunska literatura
 1. Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.
 2. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij