Upravljanje u muzejima

Naziv
Upravljanje u muzejima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117598
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pojasniti pojam upravljanja u neprofitnom sektoru; osvijestiti sve četiri /pet funkcija upravljanja (planiranje, organiziranje, koordiniranje, vrednovanje i odnosi s javnostima) te ih primijeniti u okolišu muzeja i sl.baštinskim ustanovama; osvijestiti sve resurse muzeja s posebnim naglaskom na financijama
Sadržaj
 1. Kulturna politika zemlje i odnos prema muzejima i ostalim institucijama baštine
 2. Ustanove, službe i udruženja nadležna za muzeje u Hrvatskoj
 3. Pojam i teorija(e) upravljanja (funkcije) i njihova primjena na svijet muzeja
 4. Razine upravljanja: upravno vijeće-ravnatelj-osoblje
 5. Planiranje u svijetu muzeja: oblikovanje poslanja i postavljanje ciljeva
 6. Strateško planiranje
 7. Organiziranje: organizacijska struktura muzeja i struktura osoblja
 8. Upravljanje osobljem: zapošljavanje i obrazovanje osoblja - muzejska profesija, volonteri
 9. Upravljanje financijama
 10. Kontroliranje - mjerenje učinkovitosti i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Uočiti i povezati djelovanje kulturnih, ali i gospodarskih politika sa specifičnom institucijom muzeja
 2. Demonstrirati razumijevanje osnovnih funkcija upravljanja
 3. Demonstrirati razumijevanje svih resursa nad kojima se provodi upravljanje u muzeju
 4. Izabrati i upotrijebiti metodu analize okoliša ustanove na odabranom primjeru muzeja u RH
 5. Analizirati i komentirati potencijalne oblike zarade i njihovu spojenost s poslanjem u muzejima u RH
Metode podučavanja
Predavanja, gostujuća predavanja, analiziranje studija slučaja
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na nastavi, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Moore, K. (Ed). Museum Management. London, N.Y: Routledge, 1994 (Prevedena poglavlja – diplomski rad Sandre Debeljački)
 2. Maroević, I. Muzejska profesija - kriteriji i etika u: Anali Galerija A. Agustinčića, br. 16-17, 2001, str. 143-157.
 3. Upravljanje u muzejima. /Tematski blok u časopisu/ Vujić, Ž. (Ur). Informatica museologica, br. 1-2, 2002, str. 6-60.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij