Urbana povijest

Naziv
Urbana povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
124452
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznati studente s predmetom istraživanja i metodama urbane povijesti. Upoznaje ih se s pojmom i razvojem grada, kao i važnosti interdisciplinarnog pristupa istraživanju grada, ali i drugih povijesnih tema.
Sadržaj
 1. Što je grad? Koje su karakteristike gradskih naselja? Kakve vrste gradskih naselja postoje?
 2. Povijest istraživanja srednjovjekovnih gradskih naselja. Istaknuti europski i hrvatski istraživači.
 3. Gostujuće predavanje.
 4. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 5. Gostujuće predavanje.
 6. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 7. Gostujuće predavanje.
 8. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 9. Gostujuće predavanje.
 10. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 11. Gostujuće predavanje.
 12. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 13. Obilazak srednjovjekovnog Zagreba.
 14. Obilazak srednjovjekovnog Zagreba.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Studenti upoznati s predmetom istraživanja i metodama urbane povijesti.
 2. Studenti upoznati s važnosti i mogućnostima interdisciplinarnih istraživanja.
 3. Razumijevanje pojma grada i njegove geneze u srednjem vijeku.
 4. Unaprijeđene sposobnosti studenata da analiziraju prostor grada i različite građevine.
Metode podučavanja
Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gostujući istraživači kako bi studente upoznali s različitim metodama istraživanja. Organizira se obilazak srednjovjekovnog dijela grada i tom se prilikom studente uvodi u tumačenje prostora i građevina primjenom znanja stečenih prethodnim predavanjima i čitanjem literature. U seminarskom dijelu studenti dobivaju temu koju moraju obraditi kroz prikaz dosadašnjih istraživanja. Potiče se rasprava o pojedinim temama i metodama istraživanja. Tijekom seminara studenti imaju usmeno izlaganje na zadanu temu, a po završetku seminara predaju pisani rad na istu temu.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se sastoji od ocjene pisanog rada i usmenog izlaganja (60%), sudjelovanja u raspravama na seminaru (30%) i redovitosti pohađanja nastave (10%).

Obavezna literatura
 1. Literatura se mijenja svake godine ovisno o temama koje se obrađuju i gostujućim istraživačima.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar