Usmeno i pismeno izražavanje II

Naziv
Usmeno i pismeno izražavanje II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52145
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine B1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Sociološki profil španjolskog društva
 3. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Mladi i slobodno vrijeme
 4. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Govor mladih u suvremenom španjolskom jeziku
 5. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Mediji (radio, televizija, tisak)
 6. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Mediji (radio, televizija, tisak)
 7. Gledanje filma po izboru
 8. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz odgledani film
 9. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Izumi XX-og stoljeća
 10. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Nove tehnologije
 11. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Važni gradovi Španjolske (prezentacije studenata)
 12. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Važni gradovi Španjolske (prezentacije studenata)
 13. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Ličnosti iz hispanske kulture (prezentacije studenata)
 14. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Ličnosti iz hispanske kulture (prezentacije studenata)
 15. Ponavljanje, prezentacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći razlikovati ulogu jezika u društvu, identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima.
 2. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 3. Student će biti kadar povezivati jezične procese s društvenim zbivanjima.
 4. Student će biti kadar usmeno raspravljati o različitim temama i tako preispitati usvojeno znanje iz struke i različitih drugih područja te vlastite spoznaje i stavove.
 5. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu.
 6. Student će samostalno moći primijeniti znanje spomenuto pod (2) u različitim jezičnim registrima.
 7. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika .
 8. Student će biti kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog pod.ručja
 9. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje, rad u grupi, seminarski radovi, prezentacije, multimedija i mreža, radionice.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi četiri obvezne zadaće i održati samostalnu prezentaciju te položiti periodične provjere znanja koji predstavljaju preduvjete za polaganje završnog pismenog i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Izbor iz aktualiziranih priručnika za učenje španjolskog jezika na razini B1 prema uputama Europskog referalnog okvira za jezike Vijeća Europe
 2. Álvarez, Myriam: Ejercicios de escritura. Madrid: Anaya / Universidad de Alcalá de Henares, 2001
 3. Pinilla, Raquel y Acquaroni, Rosana: Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. Madrid: SGEL, 2002
Dopunska literatura
 1. Matte Bon, Francisco: Gramática comunicativa del español, (2 tomos). Madrid: Ed. Edelsa, 2001
 2. Moliner, María: Diccionario de uso de la lengua española, (2 tomos), Gredos, Madrid
 3. Clave, Diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, 1997
 4. Buitrago, Alberto: Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Ed. Espasa, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar