Usmeno i pismeno izražavanje IV

Naziv
Usmeno i pismeno izražavanje IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52159
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Osobno mišljenje ili stav o nekom problemu ili uvriježenim stereotipima (pisma uredniku novina i časopisa)
 3. Kvarovi i nedostaci u kući (reklamacije u pisanom obliku)
 4. Sofisticirani kućanski aparati (upute u uporabi)
 5. Stari zanati vs. nove tehnologije (diskusija)
 6. Tradicionalna i nova zanimanja (diskusija)
 7. Problem nezaposlenosti u Španjolskoj i Hrvatskoj (rasprava, kontrastivni izvještaj)
 8. Problem imigracije u Španjolskoj (debata)
 9. Suvremeni španjolski film (općenito)
 10. Gledanje filma po izboru
 11. Kritički osvrt na odgledani film. (sažetak, osvrt)
 12. Uvjerenja i stavovi glede nacionalnog identiteta (izražavanje mišljenja
 13. Problemi u XXI stoljeću ( anketa, sašetak, komentar
 14. Studentske prezentacije
 15. Studentske prezentacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno razumjeti i analizirati književne tekstove raznih autora hispanskog govorStudent će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu tj. samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 2. Student će biti kadar u usmenom i pisanom izričaju samostalno koristiti vokabular iz različitih područja života.
 3. Student će biti kadar samostalno i argumentirano iznositi mišljenje te braniti svoje stavove o zadanoj temi.
 4. Student će upoznati elemente hispanske civilizacije i kulture
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi četiri obvezne zadaće i održati samostalnu prezentaciju te položiti periodične provjere znanja koji predstavljaju preduvjete za polaganje završnog pismenog i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Izbor iz aktualiziranih priručnika za učenje španjolskog jezika na razini B2 prema uputama Europskog referalnog okvira za jezike Vijeća Europe
 2. Álvarez, Myriam: Ejercicios de escritura. Madrid: Anaya / Universidad de Alcalá de Henares, 2001
 3. Pinilla, Raquel y Acquaroni, Rosana: Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. Madrid: SGEL, 2002
Dopunska literatura
 1. Matte Bon, Francisco: Gramática comunicativa del español, (2 tomos). Madrid: Ed. Edelsa, 2001
 2. Moliner, María: Diccionario de uso de la lengua española, (2 tomos), Gredos, Madrid
 3. Clave, Diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, 1997
 4. Buitrago, Alberto: Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Ed. Espasa, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar