Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije

Naziv
Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
64243
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je studentima omogućiti samostalno korištenje programa AutoCAD u svrhu izrade digitalne dokumentacije s arheološkog nalazišta. Stjecanjem osnovnih znanja o korištenju alata potrebnih za obradu arheoloških podataka studenti će moći primijeniti stečeno znanje na primjere s arheološkog lokaliteta, te steći uvid u važnost digitalne obrade i pohrane podataka, u cilju stvaranja što cjelovitijih baza podataka o arheološkoj građi.
Sadržaj
 1. Metode digitalne obrade i pohrane podataka
 2. Relativni i apsolutni koordinatni sustavi
 3. Postavljanje i podešavanje totalne stanice
 4. Bilježenje podataka totalnom stanicom
 5. Prebacivanje podataka pomoću Ezysurf programa i pohrana podataka
 6. Programski paketi CAD – vrste
 7. Uvod u sučelje, izborne trake
 8. Naredbe, layeri
 9. Stvaranje objekata (točka, linija, kružnica, elipsa, spline…)
 10. Precizno crtanje arheoloških struktura
 11. Umetanje fotografija (Raster design)
 12. Vježbe i primjeri
 13. Vježbe i primjeri
 14. Vježbe i primjeri
 15. Vježbe i primjeri + završna vježba

Ishodi učenja
 1. Samostalno postaviti i programirati totalnu stanicu
 2. Nabrojati i razlikovati koordinatne sustave
 3. Sortirati digitalnu dokumentaciju
 4. Interpretirati arheološku skicu za potrebe digitalne obrade podataka
 5. Koristiti prikladne računalne programe za prebacivanje podataka na računalo
 6. Samostalno nacrtati arheološke strukture koristeći prikladne alate u AutoCAD programu
 7. Primijeniti stečeno znanje prilikom arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Tijekom kolegija studente se putem vježbi u AutoCAD programu podučava samostalnom obrađivanju arheološke dokumentacije. Svaki student radi na svom računalu na kojem pohranjuje digitalnu dokumentaciju koja se provjerava nakon svake završene vježbe.
Metode ocjenjivanja
Kroz samostalne vježbe izrade arheološke dokumentacije u AutoCAD programu provjerit će se praktična primjena usvojenih kompetencija digitalne terenske dokumentacije.

Obavezna literatura
 1. Omura, G. 2007. Osnove programa AutoCAD 2008, Zagreb 2007.
 2. Eiteljorg H. II, Fernie, K., Huggett, J. and Robinson, D. CAD: A Guide to Good Practice
 3. Galeta, T. i Kljajin. M. 2004. AutoCAD. Osnove za tehničko crtanje. Slavonski Brod.
Dopunska literatura
 1. Howard, P. 2007. Archaeological surveying and mapping. Recording and depicting the landscape. Routledge. London. New York.
 2. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 3. Skripte i radni listovi

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar