Uvod u filozofiju II

Naziv
Uvod u filozofiju II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81496
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj na ovom kolegiju je upoznati studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i terminima kojima se oni iskazuju, zatim s temeljnim pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. U kolegiju se nadalje izlaže odnos filozofije i religije, filozofije i umjetnosti te filozofije i znanosti, kao i filozofijsko sebepoimanje filozofije u razgraničenju prema nefilozofijskom svjetonazoru. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja i postavljanja filozofijskog pitanja, proučavanja filozofijskih tekstova, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.
Sadržaj
 1. Parmenidovo shvaćanje jedinstva bitka
 2. Razlika između pitagorovskog i novopitagorovskog učenja o jednom I
 3. Razlika između pitagorovskog i novopitagorovskog učenja o jednom II
 4. Ideja onoga dobrog u Platona
 5. Etički smisao bitka u Platona I
 6. Etički smisao bitka u Platona II
 7. Nauk Stare Akademije o prethodnosti jednog
 8. Platonička hijerarhija bitka
 9. Aristotel o jednom i bitku I
 10. Aristotel o jednom i bitku I
 11. Plotinovo učenje o jednom
 12. Plotinovo učenje o jedinstvu ideja i umu
 13. Plotinovo učenje o mističnom sjedinjenju s jednim
 14. Metafizičko pitanje o podrijetlu zla
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti osnovnu razliku između filozofije kao znanosti i filozofijske znanosti. Filozofija i ne-filozofijske znanosti. Filozofijska kritika moderne znanosti i scijentizma.
 2. Prikazati i protumačiti osnovnu razliku između filozofije i religije
 3. Prikazati i protumačiti osnovnu razliku između filozofije i umjetnosti
 4. Objasniti grane filozofije i njihovo unutrašnje jedinstvo. Metafizika: ontologija, teologija, kozmologija i psihologija. Teoretska, praktička i pojetička filozofija. Filozofija kao jedinstvo teorije, prakse i pojeze. Cjelovitost i sustavnost filozofije
 5. Prepoznati jezik filozofije
 6. Izraditi pismeni rad na zadanu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literatu
 7. Prepoznati i objasniti osnovnu problematiku vezanu za razumsko ili refleksivno i umsko ili spekulativno mišljenje. Filozofija i logika
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
konzultacije i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 2. Aristotel: Fizika, Zagreb 1992.
 3. Platon, Država, Zagreb, 2009
 4. Platon, Fileb, u: Platon, Fileb/Teetet, Zagreb, 1979.
 5. Platon, Parmenid, Zagreb, 2002.
 6. Plotin, Eneade VI, Beograd, 1984.
Dopunska literatura
 1. Barnes, J. Parenid and the Eleatic One, Archiv fur Geschichte der Philosophie, 61 (1979), 1-21
 2. J.R. Bussanich, The One and its Relation to Intellect in Plotinus, Leiden, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar